Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisverksemd

Bergen kommune - Næringsseksjonen

Næringsseksjonen i Bergen kommune vil gi en student et bredt og variert innblikk i arbeidet med å tilrettelegge for næringsutvikling.

Hovedinnhold

Næringsseksjonen er en del av byrådsavdeling for finans, næring og eiendom i Bergen kommune.

Næringsseksjonen arbeider for å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling i samarbeid med en rekke organisasjoner i Bergen. Seksjonen arbeider blant annet tett med klynger innen marin sektor, shipping, subsea, energi, turisme og mat. Bergen er også nylig blitt medlem i et UNESCO-nettverk for kreative byer som ønsker å satse på mat som sentral del av byutviklingen, og næringsseksjonen er sekretariat for dette UNESCO-arbeidet. Etter sist kommunevalg har det også i økende grad blitt fokus på koblingene mellom klima og næringsutvikling (grønn vekst).

Arbeidet i næringsseksjonen er svært variert og studenten bør være fleksibel og ha stor interesse for å sette seg inn i nye tema og områder. Arbeidsoppgavene vil kunne inkludere utredninger, kommunikasjonsarbeid (inkl digital kommunikasjon), deltakelse på ulike konferanser og fagdager m.m.

Det vil særlig være aktuelt at studenten vil arbeide med tema knyttet til mat og bærekraftig næringsutvikling.