Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Sammenliknende politikk- statsvitenskap i Bergen

Sammenliknende politikk, noen ganger kalt komparativ politikk, er et statsvitenskapelig studium som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Undervisning
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi, populisme og offentlig politikk på tvers av land. Du kan gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden, som USA, Europa, Latin-Amerika og nordområdene.

Du får også teoretisk innføring i vilkår for stats- og nasjonsbygging i Europa, og innsyn i utviklingen og strukturen til europeiske politiske system. Du får innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, hva som forårsaker demokratisk tilbakegang og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på.

Sammenliknende politikk gir deg også innføring i metodiske verktøy for å studere politikk analytisk og systematisk. Du har også muligheten til å ta praksis i løpet av studietiden og få relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden.

Studiet tar opp emner som:

  • Stegene stats- og nasjonsbyggingen har gått gjennom i ulike land, og drivkrefter bak denne prosessen
  • Organiseringen av statsmaktene i etablerte demokrati, variasjon og ulike løsninger når det gjelder politiske institusjoner, valg- og partisystemer og velferdsregimer
  • Forutsetninger for politisk deltakelse og mobilisering, former for politisk mobilisering, rolla til sosiale bevegelser, politiske partier og frivillige organisasjoner
  • Forutsetninger for og variasjoner i demokratiske styreformer, demokratiske og ikke-demokratiske politiske system, hvordan populisme påvirker demokratier, samt prosesser som fører til endringer i politiske systemer

Studere sammenliknende politikk?

Hvordan er det å være student på sammenliknende politikk?

Les om studenters erfaringer og få innsikt i studiehverdagen her.

Hva kan du bli?

Se hva våre tidligere studenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.