Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Undervisning
Photo:
Emil Weatherhead Breistein

Main content

På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden.

Du får også teoretisk innføring i vilkår for stats- og nasjonsbygging i Europa, og innsyn i utviklingen og strukturen til europeiske politiske system. Du får innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på.

Studiet tar opp emner som:

  • Stegene stats- og nasjonsbyggingen har gått gjennom i ulike land, og drivkrefter bak denne prosessen
  • Organiseringen av statsmaktene i etablerte demokrati, variasjon og ulike løsninger når det gjelder politiske institusjoner, valg- og partisystemer og velferdsregimer
  • Forutsetninger for politisk deltakelse og mobilisering, former for politisk mobilisering, rolla til sosiale bevegelser, politiske partier og frivillige organisasjoner
  • Forutsetninger for og variasjoner i demokratiske styreformer, demokratiske og ikke-demokratiske politiske system samt prosesser som fører til endringer i politiske systemer

Studere sammenliknende politikk?

Hvordan er det å være student på sammenliknende politikk?

Les om studenters erfaringer og få innsikt i studiehverdagen her.

Hva kan du bli?

Se hva våre tidligere studenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.