Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Forskning

Doktorgrader i sammenliknende politikk

Den følgende oversikten teller alle avlagte doktorgrader ved Institutt for sammenliknende politikk siden 2005.

Hovedinnhold

2023

Marianne Tøraasen: Kvinnelige dommere i sårbare stater. Innsikt fra Haiti.
I BORA: Women Judges in Fragile States. Insights from the Haitian Judiciary 

Siri Hansen Pedersen: Hvordan kan staten håndtere lønnsulihet?
I BORA: Wage Inequality in Rich Democracies : Policies and Politics 

Mari Skåra Helliesen: "Hvem er best representert i norsk klimapolitikk?"
I BORA: "Representative democracy and climate change : Climate policy preferences and congruence between citizens and elected representatives"

Ruben Berge Mathisen: "Rike og velutdannede vinner i norsk politikk"
I BORA: Economic Inequality and Political Power in Norway

2022

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik: "Kampen om liberale rettigheters plass i demokratier i Afrika"
I BORA: "The Politics of Liberal Rights in Africa : Regulating and legislating freedom of association, expression, and information"

Salla Turunen: "Kunsten å fremme humanitære interesser gjennom diplomati"
I BORA: "Humanitarian Diplomacy at the United Nations"

Troy Saghaug Broderstad:"Er de fattige fattig fordi de er late?"
I BORA: "Democratic Reflections : To what extent do representatives mirror their constituents, and how does it affect the challenges modern, representative democracy are facing?"

Thomas Margen Myksvoll: "Kommune- og regionreformen - hva er viktig for byråkratene?"
I BORA: "Target, shaper, implementor : Regional Administrative Behaviour in the Rescaling of Norway’s Subnational Government Architecture"

2021: 

Ingar K. Benonisen: "Østerrikes vei til diktatur. Politikk i et sentrifugalt demokrati, 1927 – 1933", dr.philos.

Lise Lund Bjånesøy: "Høyrepopulistiske partier: Mislikt, men likevel tolerert?"

Kristin Dalen: "Nye velferdordninger endret politiske holdninger i Kina"

Espen Stokke: "Diaspora Mobilization for Justice During Conflict : The Case of Syria"

2020: 

Jana Birke Belschner: "Unge politikere – veier til politisk makt"  

I BORA: "The Political Inclusion of Youth: Quotas, Parties, and Elections in Democratic and Democratizing States"

Olav Elgvin: "Hvem skal representere islam og muslimer i Norge?"  

Aaron John Spitzer: "Individuelle rettigheter: Et verktøy for kolonialismen?"  

I BORA: "The metapolitics of settler colonialism: Individual rights, collective boundaries, and Indigenous (de)colonization" 

2019: 

Henrik Litlere Bentsen: "Dissenser i Norges Høyesterett"

Åsta Dyrnes Nordø: "Demokratiske borgere med stabile holdninger"

I BORA: "Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change"

Jon Kåre Skiple: "Dommeradferd i nordiske høyesteretter"

2017: 

Svein-Erik Helle: "Grunnleggande urettferdig: val i ikkje-demokratiske regime"

I BORA: "Understanding the Uneven Playing Field. The Multifaceted Role of Unfair Electoral Competition in a Non-Democratic Regime"

Erika Kristin Palmer: "Kjønn, ikke immigrasjon, truer velferdsstatens bærekraftighet"

I BORA: "Systems Engineering Applied to Evaluate Social Systems: Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state"

2016:

Julie Ane Ødegaard Borge: "Skolevalg gir økt stemmevilje"

I BORA: "Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School"

Ingvild Aagedal Skage: "Fattige i Kenya og Zambia - fra avhengige klienter til frie borgere?"

I BORA: "The urban poor as citizens and clients. Enacting political agency through political parties and social movements in Kenya and Zambia"

Maren Bjune: "Evangeliske kirkers makt og politiske påvirkning i Guatemala"

I BORA: "Religious change and political continuity. The evangelical church in Guatemalan politics"

2015:

Sondre Båtstrand: "Klimaendringer som utfordring for demokratier og partier"

I BORA: "Climate change: Challenging democracies, challenging parties"

Hans Jørgen Gåsemyr: "Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner i Kina"

Frode Løvlie: "Hamas – mellom radikalisme og pragmatisme"

I BORA: "The institutional trajectory of Hamas: From radicalism to pragmatism—and back again?"

Hugo Stokke: "Mellom arbeidsstandarder og utvikling i ILO", ph.d.-disputas 19. juni

2014:

Marybel Perez: "Kven har høyrt om EU-tenkjetankar?"

Hilmar Langhelle Mjelde: "Nytten av partimedlemmer i moderne partier"

I BORA: "Still indispensable: how modern parties need grass roots activists for campaigning and sustaining democracy"

2013:

Ingrid Samset: "Etter borgerkrig, ny vold – men hvorfor varierer omfanget?"

Vibeke Wang: "Kvinners gjennomslagskraft i det ugandiske parlamentet"

Åse Gilje Østensen: "Private sikkerhets- og militære selskaper - nye politiske aktører?"

I BORA: "The political agency of private military and security companies: Govenors in the making"

2012:

Sveinung Arnesen: "Leaping into the unknown: Comparing, testing, and applying methods of predicting elections"

Baard Herman Borge: "Rettsoppgjøret rammet andre generasjon"

I BORA: "I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori"

Bjarte Folkestad: "Euroskeptisisme – ideologi og partistrategi"

Frøy Gudbrandsen: "Hva påvirker innvandringspolitikken?"

I BORA: "Explaining Scandinavian Immigration Policy 1985-2010. Parties, Press, and Public Opinion"

Eero Olli: "Kultur trumfer landbakgrunn"

I BORA: "Rejected Cultural Biases Shape Our Political Views: A Migrant Household Study and Two Large-Scale Surveys"

Yishaui Wang: “The Accountability Function within a One-party Regime: The Case of China’s Local People’s Congress”

I BORA: "The Accountability Function within a One-party Regime: The Case of China’s Local People’s Congress"

2011:

Liv Tønnesen: "Islamsk kvinnefrigjøring i Sudan"

Espen Dahle: "EUs effekt på demokratisering i Øst-Europa"

2010:

Aslak Orre: "Rom for opposisjon i Afrikas partistater?"

Tore Nedrebø: "EU bygger på 5000 års tradisjon"

I BORA: "Past and Present Sources of European Union. A Comparative Historical-Institutionalist Analysis"

Leiv Marsteintredet: "Presidentsammenbrudd i Latin-Amerika"

I BORA: "Presidential Interruptions in Latin America. Concepts, Causes, and Outcomes"

2009:

Dag Wollebæk: "Organisasjonsforskning opp av asken"

I BORA: "Change in Local Voluntary Associations"

Jan Erik Grindheim: "Hva nå, EU?"

I BORA: "Stat, region, union. Flernivåstyre i Den europeiske union"

Tord Skogedal Lindén: "Internasjonale organisasjoner og nasjonal familiepolitikk"

I BORA: "Whose idea? Family policy in Germany and Norway and the role of international organizations"

Terje Knutsen: "Demokratisering av Øst-Europa 1989-2004"

2008:

Ragnhild Louise Muriaas: "Lokale perspektiv på styrken til afrikanske regjeringsparti"

2006:

Steven Ney: "Hvordan forstå kompliserte policy problemer"

Hakan G. Sicakkan: "The European Politics of Citizenship and Asylum. A Comparative Analysis of the Relationship between Citizenship Models and the Legal-Institutional Frames of Asylum Determination in West Europe"

Hans Olav Stensli: "Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA"

I BORA: "Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA"

2005:

Nina Berven: "National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway"