Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter våren 2020.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et masterprogram i demokratibygging som skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering og oppbygning av studiet

Masterprogrammet består av 6 forskjellige frittstående kurs, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret. Du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs. Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta fire av kursene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodekurset Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre kursene velger du selv. Vi anbefaler at du tar metodekurset til slutt før du går i gang med masteroppgaven.

Undervisningen går på deltid, med 2-3 helgesamlinger ved UiB på hvert av kursene, i kombinasjon med nettundervisning. Det kan bli undervist på engelsk, dersom det er utenlandske deltakere på kurset. Du kan lese mer om innholdet i hvert kurs og søke plass via kurssidene nedenfor.

Kursoversikt 

EmnekodeKursnavnNeste kurs
SAMPOL607Feltmetodikk: Politisk kartlegging i feltVår 2020
SAMPOL609KorrupsjonsgranskingVår 2020
SAMPOL650MasteroppgaveVår 2020
SAMPOL606Demokratiassistanse og demokratiseringHøst 2020
SAMPOL608Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering.
Terrorisme og terrorbekjempelse
Høst 2020
SAMPOL610Business and Human RightsHøst 2020
SAMPOL601Observasjon av valg og brudd på menneskerettigheterIkke fastsatt