Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

KS - Kommunesektorens organisasjon

En utplassering i KS gir en glimrende anledning til å bli bedre kjent med kommunepolitikk - fra innsiden! Gjennom et praksisopphold i KS vil du få muligheten til å fordype deg i en kommunepolitisk problemstilling og ta del i aktuelle prosesser.

Hovedinnhold

KS er arbeidsgiverorganisasjon og interesseorganisasjon for alle landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter. KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser. Et opphold i KS gir studenter et vindu ut mot samfunnssystemer og muligheter til å tilegne seg god innsikt i norsk forvaltningspolitikk og forholdet mellom stat og kommuner.

Tidligere prosjektoppgaver i KS har vært å kartlegge i hvilken grad forskningsinstitusjoner på Vestlandet benytter øremerkede midler til lokal og kommunerelevant forskning og utvikling til slike formål. I KS legges det opp til studentens personlige kobling til oppgave, og det er viktig at oppgaven er av interesse for begge parter, samt relevant og faglig.

Les mer om KS.