Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Praksis i UN Global Compact - Oslo

UN Global Compact er FNs initiativ for bærekraftig næringsliv og er det største bedriftsinitiativet i verden med rundt 22 000 selskaper som medlemmer, hvorav over 450 er norske. Våre medlemmer rapporterer årlig om sin sosiale og klimaavtrykk. Samtidig jobber organisasjonen vår og medlemmene våre for å være en global bevegelse og en drivkraft for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi arbeider for å skape forretningsmuligheter ut av samfunnsmessige og klimatiske utfordringer verden står overfor for å nå målene i 2030-agendaen.

UNGlobalCompact
UN Global Compact
Foto/ill.:
UNGlobalCompact

Hovedinnhold

Vil du bli en del av verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft?

UN Global Compact Norge rekrutterer praktikanter som ønsker å fullføre 30 ECTS praksis i løpet av sine studier innenfor statsvitenskap, medievitenskap, politisk kommunikasjon, internasjonale relasjoner, global utvikling, eller miljøvitenskap.

I løpet av praksisplassen vil du få bred erfaring innen feltet bærekraftig bedriftsutvikling. Ansvarsområdene og prosjektene avhenger av gjeldende behov og dine ferdigheter og interesser. Som praktikant vil du være en integrert del av et team og få erfaring med en rekke oppgaver, både i samarbeid med kolleger og innen selvstendig arbeid. Etter endt praksisperiode vil du få utstedt «Proof of employment» som viser at du har vært en del av UN Global Compact Norge, i tillegg til at du vil ha verdifull og svært relevant arbeidserfaring som kan påvirke videre karriere.

Du kan lese mer om UN Global Compact Norge på vår nettside.

 

Informasjon om praktikantstillingene for våren 2024 - Det ler tre mulige praksisplasser tilgjengelig

Vennligst spesifiser om du søker på en bestemt praksisplass. For spørsmål knyttet til praksisplasser, vennligst kontakt Emilie Flønes, rådgiver i UN Global Compact på emilie.flones@globalcompact.no eller +47 988 77 558.

 

Politikk og internasjonale relasjoner

UN Global Compact Norge søker en praktikant til å jobbe i avdeling for politikk. Interesse for internasjonal utvikling, FNs bærekraftsmål og nyhetsbildet er en stor fordel her. Arbeidsoppgavene er varierte, men et fellestrekk er mye selvstendig arbeid. En viktig del av rollen til en politisk praktikant vil være å komme med talepunkter til innlegg og presentasjoner som skal holdes av ledere i organisasjonen, og utforme høringsinnspill til Stortinget. Du burde kunne gi gode analyser, ha et godt innblikk i nyhetsbildet og evne å hente ut den viktigste informasjonen fra større arbeid som stortingsmeldinger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

· Gi råd og innspill knyttet til organisasjonens politiske påvirkning.

· Utarbeide taler, innlegg og presentasjoner.

· Følge med på politiske strategier knyttet til næringslivet og bærekraft.

· Komme med innspill til strategier og politiske høringer.

· Være oppdatert på nye lover som trer i kraft, og bidra med analyser av hvordan det påvirker norsk næringsliv.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

· God forståelse for norsk politikk og næringsliv.

· Selvstendig og strukturert.

· Ambisiøs og målrettet.

· Interesse for samfunn, politikk og bærekraft.

· Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.

· Grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office.

 

Region og program

UN Global Compact Norge søker en praktikant til å jobbe i avdeling for region og program. Vi søker fortrinnsvis studenter med erfaring innen prosjektledelse eller prosjektkoordinering, men det er ikke et krav. Vi ønsker deg som gir gode og tydelige innspill på prosjekter, og som evner å jobbe selvstendig i team. UN Global Compact Norge tilbyr kompetanseheving til bedrifter som vil satse på bærekraft, og har regionale prosjekter i Agder, Viken, Vestland, Arktis og Møre og Romsdal. Som praktikant vil du støtte leder for rapportering og program, og du vil bidra i workshops, prosjekter og andre oppgaver tilknyttet fagområdet. Du bør ha gode analytiske og skriftlige evner, samt kjennskap til FN og FNs bærekraftsmål.

Sentrale arbeidsoppgaver:

· Støtte programledere i organiseringen av Global Impact Initiatives (GII) arrangementer og workshops for selskaper, samt markedsføring og kommunikasjon. Nåværende programmer inkluderer Target Gender Equality, Climate Ambition Accelerator, SDG Ambition og Young SDG Innovators Programme.

· Ansvarlig for oppfølging av medlemsbedrifter angående programmoduler.

· Praktiske administrative oppgaver knyttet til arrangementer og andre aktiviteter i UN Global Compact Norge.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

· Ambisiøs, selvstendig og strukturert.

· Solid kunnskap om økonomisk vekst, bærekraftig utvikling og næringsliv.

· Lagspiller og nettverksbygger.

· Engasjement i NGOer og/eller politiske partier er en fordel.

· Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.

 

Kommunikasjon og event

UN Global Compact Norge søker en praktikant til å jobbe i avdeling for kommunikasjon og event. Vi søker fortrinnsvis studenter med bakgrunn innen medier og kommunikasjon, visuell kommunikasjon, kulturledelse, prosjektarbeid og event. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Som praktikant vil du ta stor del i arbeid med medlemskommunikasjon, arrangementsplanlegging og innholdsproduksjon. Vi søker studenter med et godt visuelt øye, interesse for bærekraft og politisk utvikling, og erfaring med enkle digitale verktøy for innholdsproduksjon. Det er en fordel om du har erfaring med arrangementsplanlegging, sosiale medier eller videoproduksjon.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

· Støtte kommunikasjonsrådgiver med innholdsproduksjon for sosiale medier og podkasten Fremtidens Næringsliv.

· Bistå rådgiver for politikk og event med arrangementsplanlegging.

· Utforme visuelle uttrykk i tråd med UN Global Compacts profilmanual.

· Produsere innhold for magasinet Fremtidens Næringsliv.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

· Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk.

· Ambisiøs, selvstendig og strukturert.

· Stor arbeidskapasitet.

· Et godt øye for visuell kommunikasjon.

· Høy grad av gjennomføringsevne.