Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Praksis i UN Global Compact - Oslo

UN Global Compact Norge søker studenter til praksis i Oslo høsten 2022. Rollen vil ha særlig fokus på koordinering, administrasjon og markedsføring av arrangementer og aktiviteter i regi av UN Global Compact Norge.

UNGlobalCompact
UN Global Compact
Foto/ill.:
UNGlobalCompact

Hovedinnhold

Stillingsbeskrivelse og arbeidsoppgaver:

● Støtte prosjektledere i organisering av Global Impact Initiatives (GII) arrangementer og workshops for bedrifter, samt markedsføring og kommunikasjon. Nåværende arrangement er Target Gender Equality, Climate Ambition Accelerator, SDG Ambition og Young SDG Innovators Program.

● Ansvarlig for oppfølging mot virksomhetene på programmoduler

● Rekruttere bedrifter og sikre god medlemsoppfølging

● Praktiske og administrative oppgaver knyttet til arrangementer og andre aktiviteter i UN Global Compact Norge

 

Kvalifikasjoner og personlige ferdigheter:

● Ambisiøs, strukturert og selvstendig

● Fordel med kunnskap om bærekraft

● Team- og nettverksbygger

● Engasjement i frivillige organisasjoner og/eller politiske partier er en fordel

● Avanserte engelskkunnskaper

 

Om UN Global Compact: UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og det største bærekraftige bedriftsinitiativet i verden med rundt 13.000 selskaper som medlemmer, hvorav over 370 er norske. Våre medlemmer rapporterer årlig om sitt sosiale og klimafotavtrykk. Samtidig streber vår organisasjon og medlemmer etter å være en global bevegelse og en pådriver for å skape forretningsmuligheter ut av samfunnsmessige og miljømessige utfordringer som verden står overfor for å nå målene i 2030-agendaen.

 

Kontakt: For mer informasjon kontakt Maria Handal, prosjektkoordinator i UN Global Compact Norge på maria.handal@globalcompact.no eller 413 69 835