Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Praksis i UN Global Compact - Oslo

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Organisasjonen har over 15.000 medlemmer globalt, fordelt på 158 land. Norgeskontoret åpnet i september 2019 og har rundt 300 medlemsbedrifter, inkludert 30 av de 40 største selskapene i Norge.

UNGlobalCompact
UN Global Compact
Foto/ill.:
UNGlobalCompact

Hovedinnhold

UN Global Compact Norge søker nå en praktikant som kan tiltre i den politiske avdelingen for våren 2022. Vi søker en selvstendig og pliktoppfyllende student med en interesse for politikk. For å kunne fylle denne stillingen er det en stor fordel å ha en interesse for politikk og være oppdatert på den politiske utviklingen. Praktikanten bør i tillegg ha kjennskap til FN og FNs bærekraftsmål.

 

I denne stillingen vil du arbeide under leder for region og politikk, Oda Bjerkan, i et politisk team med andre kollegaer fra organisasjonen. Arbeidsoppgavene er varierte, men et fellestrekk er mye selvstendig arbeid. En viktig del av rollen til en politisk praktikant vil være å komme med talepunkter til innlegg og presentasjoner som skal holdes av ledere i organisasjonen, og utforme høringsinnspill til Stortinget. Du burde kunne gi gode analyser, ha et godt innblikk i nyhetsbildet og evne å hente ut den viktigste informasjonen fra større arbeid som stortingsmeldinger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

● Gi råd og innspill knyttet til organisasjonens politiske påvirkning.

● Utarbeide taler, innlegg og presentasjoner.

● Følge med på politiske strategier knyttet til næringslivet og bærekraft.

● Komme med innspill til strategier og politiske høringer.

● Være oppdatert på nye lover som trer i kraft, og se hvordan det påvirker bedrifter.

 

Sentrale ferdigheter for å lykkes i jobben er:

● God forståelse for norsk politikk og næringsliv.

● Selvstendig og strukturert.

● Ambisiøs og målrettet.

● Interesse for samfunn, politikk og bærekraft.

● Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i både norsk og engelsk.

● Grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office.

 

Hos oss vil du få en innholdsrik og givende hverdag med store muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag. Du vil som praktikant få muligheten til å komme med innspill til innlegg som brukes på TV, konferanser og podcast. Du vil også få muligheten til å påvirke lover og høringer på Stortinget i form av talepunkter til høringsinnspill. Arbeidet du gjør vil brukes av kontorene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Vi søker fortrinnsvis studenter med erfaring innen politisk arbeid, men det er ikke et krav. Vi ønsker deg som gir gode og tydelige innspill på politiske strategier, og som evner å jobbe selvstendig i team. Vi ønsker å komme med gode politiske innspill som vi håper den rette kandidaten kan hjelpe til med.

Dersom du har spørsmål om oss eller stillingen er det bare å ta kontakt på telefon, mail eller lese mer om oss på våre nettsider.

Kontakt: For mer informasjon kontakt Maria Handal, prosjektkoordinator i UN Global Compact Norge på maria.handal@globalcompact.no eller 413 69 835