Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis i sammenliknende politikk

Praksis i sammenliknende politikk

Få arbeidserfaring og 20 eller 30 frie studiepoeng integrert i bachelorgraden din! Søknadsfristen for praksis i sammenliknende politikk er 15. mai for høstsemesteret 2024, og 15. november for vårsemesteret 2025. Merk at søknader til praksisplasser i Brussel har frist tidligere, for høsten 2024 er fristen 02. mai og for våren 2025 er det 01. november.

Illustrasjonsbilde av praksis
Photo:
Magnus Buseth Danielsen (UiB)

Main content

Gjennom Praksis i sammenliknende politikk har du muligheten til å få 20 eller 30 frie studiepoeng til bachelorgraden din, samtidig som du får relevant arbeidserfaring fra en av de mange bedriftene Institutt for sammenliknende politikk samarbeider med i Bergensområdet, Oslo eller hjertet av EU - Brussel. 

Hver bedrift tar vanligvis imot en eller to studenter, litt varierende fra semester til semester. De fleste samarbeidsbedriftene våre tar imot studenter hvert semester.

For mulig praksis i Brussel gjennomfører vi et informasjonsmøte torsdag den 11.04 kl 14.15 i Stort Auditorium på SV-fakultetet.

Samarbeidsbedrifter i Bergensområdet

(Gir 20 studiepoeng)

Samarbeidsbedrifter utenbys

(Gir 30 studiepoeng)

Disse praksisoppholdene er av noe lengre varighet. Merk også at praksisplassene i Brussel kvalifiserer til et Erasmus-mobilitetsstipend. Emneansvarlig vil bistå med hjelp til søknader for et slikt stipend, samt å finne egnet bosted i Brussel.

Obligatoriske krav

  • Sampolstudenter må ha fullført SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102 før man kan søke praksisemnet.
  • Europastudenter må ha fullført EUR101, EUR103, EUR105 og MET102 før man kan søke praksisemnet.
  • Det er åpent for søkere fra andre fagretninger. Eventuelle søkere må ha tatt MET102 og kunne vise til studieprogresjon/karakterer på et nivå som tilsvarer det som er nevnt ovenfor. Ved mange søkere vil studenter som er på BA-programmene i sammenliknende politikk og europastudier bli prioritert.
  • Karakterkrav: Snittkarakter C i spesialiseringsemner, og minimum C i Met102

Infoside for Sampol290/291 på uib.no: Infoside

Andre praksistilbud

Det finnes en rekke forskjellige praksis- og trainee-tilbud som ikke faller inn under Sampol290/291, men som likevel kan være av interesse. Dette er tilbud som enten ikke gir studiepoeng, eller retter seg mot studenter som har fullført en bachelorgrad eller begynt på en mastergrad. En liste over noen av disse mulighetene finner dere under. 

Studentpraktikantordningen ved norske ambassader: Studentpraktikantordningen

Innovasjon Norge har jevnlige utlysninger på internships: Innovasjon Norge

Norsk-Tysk Handelskammer praksisplasser for studenter hvert semester. Sampol- og Eur-studenter oppfordres til å søke og det tilbys praksisplasser hvert semester. Tyskkunnskaper er en forutsetning. Mer informasjon finner dere her: Praksisplass hos Norsk-Tysk Handelskammer

 

Vil du vite mer?
Ta kontakt med emneansvarlig, Kjetil Evjen, Kjetil.Evjen@uib.no