Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis i sammenliknende politikk

Praksis i sammenliknende politikk

Få arbeidserfaring og 20 eller 30 frie studiepoeng integrert i bachelorgraden din! Søknadsfristen for praksis i sammenliknende politikk er 15. mai for høstsemesteret 2023, og 15. november for vårsemesteret 2024. Merk at søknader til praksisplasser i Brussel har frist tidligere, dvs tidlig mai/tidlig november.

Praksis i samanliknande politikk

Main content

Gjennom Praksis i sammenliknende politikk har du muligheten til å få 20 eller 30 frie studiepoeng til bachelorgraden din, samtidig som du får relevant arbeidserfaring fra en av de mange bedriftene Institutt for sammenliknende politikk samarbeider med i Bergensområdet, Oslo eller hjertet av EU - Brussel. 

Hver bedrift tar vanligvis imot en eller to studenter, litt varierende fra semester til semester. De fleste samarbeidsbedriftene våre tar imot studenter hvert semester.

Vi gjennomfører to digitale infomøter mot slutten av hvert semester. Et for praksisplasser i Bergen og Norge, og et for praksisplasser i Brussel.

Samarbeidsbedrifter i Bergensområdet

(Gir 20 studiepoeng)

Samarbeidsbedrifter utenbys

(Gir 30 studiepoeng)

Disse praksisoppholdene er av noe lengre varighet. Merk også at praksisplassene i Brussel kvalifiserer til et Erasmus-mobilitetsstipend. Emneansvarlig vil bistå med hjelp til søknader for et slikt stipend, samt å finne egnet bosted i Brussel.

Obligatoriske krav

  • Sampolstudenter må ha fullført SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102 før du kan søke praksisemnet.
  • Europastudenter må ha fullført EUR101, EUR103, EUR105 og MET102 før du kan søke praksisemnet.
  • Det er åpent for søkere fra andre fagretninger. Eventuelle søkere må ha tatt MET102 og kunne vise til studieprogresjon/karakterer på et nivå som tilsvarer det som er nevnt ovenfor.
  • Karakterkrav: Snittkarakter C i spesialiseringsemner, og minimum C i Met102

Infoside for Sampol290/291 på uib.no: Infoside

Vil du vite mer?
Ta kontakt med emneansvarlig, Kjetil Evjen, Kjetil.Evjen@uib.no