Home
Department of Comparative Politics

Faculty at Department of Comparative Politics

Jan Oskar Engene's picture

Jan Oskar Engene

Associate Professor

Department of Comparative Politics

  • +47 55 58 28 95
  • +47 480 41 961

jan.engene@uib.no

Kjetil Evjen's picture

Kjetil Evjen

Assistant Professor, Universitetslektor

Department of Comparative Politics

  • +47 55 58 25 13

Kjetil.Evjen@uib.no

Per Selle's picture

Per Selle

Professor

Department of Comparative Politics

  • +47 55 58 21 71
  • +47 480 96 676

per.selle@uib.no