Home
Jan Oskar Engene's picture
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Jan Oskar Engene

Associate Professor
 • E-mailjan.engene@uib.no
 • Phone+47 55 58 28 95+47 480 41 961
 • Visitor Address
  Christies gate 15
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Norske løve i Brasil - en heraldisk utvandrerhistorie. Heraldisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2020). Norsk kommuneheraldikk i endring. Heraldisk Tidsskrift. 153-186.
 • Show author(s) (2013). More surveillance, more control. Some developments after 22nd July, 2011. Tidsskrift for samfunnsforskning. 233-244.
 • Show author(s) (2012). Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen 1814-1905. Heraldisk Tidsskrift. 272-286.
 • Show author(s) (2011). Terrortallenes tvetydige tale. Samtiden. 60-71.
 • Show author(s) (2010). Domains and dimensions in metonymy: a corpus-based study of Schengen and Maastricht. Metaphor and Symbol. 1-18.
 • Show author(s) (2007). Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research. 109-121.
 • Show author(s) (2002). Kampen mot terrorisme. Internasjonal Politikk. 3-26.
 • Show author(s) (2000). Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 373-394.
 • Show author(s) (2000). Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 373-394.
 • Show author(s) (2000). Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 423-432.
 • Show author(s) (2000). Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 423-432.
 • Show author(s) (1994). Sviktende kunnskap eller umoral? - Karl Poppers kunnskapsteoretiske forklaring på kommunismens fall. Nordisk Østforum. 52-62.
 • Show author(s) (1994). Fortid og framtid i europeisk terrorisme: Noen mønstre og utviklingstrekk. Internasjonal Politikk. 453-477.
 • Show author(s) (1990). Kritisk tenkning og kunnskapens vekst. Glimt fra Karl Poppers kunnskapsteori. Kirke, Religion, Samfunn..
Report
 • Show author(s) (2012). Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme. .
 • Show author(s) (2006). TWEED Code Book. .
 • Show author(s) (2004). Proceedings of the XX international congress of vexillology: Stockolm, 27th july to 1st august 2003. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). Terrorisme. Kampen mot eller kampen om terrorisme?
 • Show author(s) (2010). Terrorisme - årsaker og bekjempelse.
 • Show author(s) (2009). Terrorisme som politisk virkemiddel.
 • Show author(s) (2007). Gammel og ny terrorisme: Perspektiver på terrorisme og terrortrusselens utvikling.
 • Show author(s) (2006). Terrorisme og konsekvensene av 11. september for Norge.
 • Show author(s) (2006). Terrorisme i Europa.
 • Show author(s) (2005). Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen.
 • Show author(s) (2004). Terrorisme og kampen mot terrorisme: Konsekvenser for den norske hverdagen.
 • Show author(s) (2003). Terrorisme - Trender og utviklingstrekk.
 • Show author(s) (2001). Om terrorisme.
 • Show author(s) (2001). Kampen mot terrorisme.
 • Show author(s) (1999). Problemene i Nord-Irland, årsaker, status i dag og utsiktene til fredelige løsninger.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme.
 • Show author(s) (2011). The Extreme Right in West European Terrorism.
 • Show author(s) (2010). A Flag Fit For an Ancient Kingdom: Symbols, History and Identity in Newly Independent Norway.
 • Show author(s) (2009). Norge i kamp mot terrorisme. Terrorisme og terrorismebekjempelse.
 • Show author(s) (2007). Terrorbegrepet - definisjoner og perspektiver.
 • Show author(s) (2006). Place name metonymies in European integration discourse – the Schengen case.
 • Show author(s) (2006). Den europeiske integrasjons metonymier. Forsøksvise framstøt for å tilnærme seg et aspekt ved politiske språkbruk om EU og europeisk integrasjon.
 • Show author(s) (2005). Årsaker til terrorisme.
 • Show author(s) (2005). Presentasjon av "Terrorism in Western Europe: Explaining the Trends since 1950".
 • Show author(s) (2005). Europa, nasjonalstat, region: Språkkliggjøring av politiske fellesskap i debatten om EUs grunnlov.
 • Show author(s) (2004). Trender og utviklingstrekk i internasjonal terrorisme.
 • Show author(s) (2004). Terrorisme: Definisjoner - perspektiver - forklaringer.
 • Show author(s) (2003). Ytre høyre.
 • Show author(s) (2003). Terrorisme: Konseptuelle utfordringer. Foredrag for Konfliktseminaret -Sjøkrigsskolen.
 • Show author(s) (2003). Terrorisme: Definisjoner - perspektiver - forklaringer.
 • Show author(s) (2002). Årsaker til terrorisme.
 • Show author(s) (2002). Terrorisme: Begrepsmessig tilnærming.
 • Show author(s) (2002). Terrorism, democracy, democratization.
 • Show author(s) (2001). Terrorisme: Forståelsesmåter, definisjoner, typer.
 • Show author(s) (2001). Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
 • Show author(s) (2000). The Faroese Independence Process in Historical and Political Context.
 • Show author(s) (2000). The Faroese Independence Process in Historical and Political Context.
 • Show author(s) (2000). European and Nordic Security and Intergration (The Challenges of European Democracy: The Preconditions, Development and Status of Liberal Democracy in Europe).
 • Show author(s) (2000). European and Nordic Security and Intergration (The Challenges of European Democracy: The Preconditions, Development and Status of Liberal Democracy in Europe).
 • Show author(s) (2000). A Nordic Model of Government?
 • Show author(s) (2000). A Nordic Model of Government?
 • Show author(s) (1999). The Nordic countries: A peaceful region?
 • Show author(s) (1999). The Nordic Political Systems in a Comparative Perspective.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2007). Nye tiltak mot terrorisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5.
Book review
 • Show author(s) (2006). War on terrorism. (O’Day, Alan, ed., 2004.). Journal of Peace Research. 641-641.
 • Show author(s) (2004). Radical ethnic movements in contemporary Europe. Journal of Peace Research. 640-640.
 • Show author(s) (2004). Book note. Daftary, Farimah and Stefan Troebst (eds), Radical Ethnic Movements in Contemporary Europe, New York & Oxford: Berghan. xvi, 224 pp. ISBN 1571816224. Journal of Peace Research. 640.
 • Show author(s) (2001). [Book Notes] Ross, Jeffrey Ian, ed, 2000. Varieties of State Crime and Its Control. Monsey, NY: Criminal Justice Press. ix + 235 pp. ISBN 1-881798-20-8. Journal of Peace Research. 762.
Academic monograph
 • Show author(s) (2008). Norge i kamp mot terrorisme.
 • Show author(s) (2004). Terrorism in Western Europe: Explaining the trends since 1950.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1994). Europeisk terroriske: Vold, stat og legitimitet. Tano, Oslo.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2006). Frankrikes suverenitet i møte med transnasjonale økonomiske aktører og strømninger.
 • Show author(s) (2005). Why crown a king and then deprive him of his kingdom:En studie av innføring og avvikling av direkte valgt statsminister i Israel.
 • Show author(s) (2005). State responses to terrorism in Italy - the period 1969-1984.
 • Show author(s) (2005). Outsourcing peace? The United Nations' use of Private Security and Military Companies.
 • Show author(s) (2005). Kultur, økonomi og regionale partier - en studie av forutsetninger for tilstedeværelse av regionale partier i 15 vesteuropeiske regioner.
 • Show author(s) (2005). Forsoningsønske eller sikkerhetsbehov: Fordrevnes valgatferd i Bosnia etter Dayton.
 • Show author(s) (2003). Difference, distance, dependence: Explaining variations in levels of regional identity in France.
 • Show author(s) (2002). Downward federalisation in Western Europe: Structural conditions and political action.
 • Show author(s) (2002). "Two Bulls in a Kraal": Recognising cultural difference in post-apartheid South-Africa.
 • Show author(s) (2002). "I am not an expert in international terrosism, but ...": En komparativ analyse av britiske og italienske politikeres antiterrorisme-retorikk etter 11. september 2001.
 • Show author(s) (2001). Putting a human face on globalization: A comparison of the globalization rhetoric of Clinton and Chirac.
 • Show author(s) (2001). Mellom pietistisk fundamentalisme og kommunalistisk interessepolitikk: En komparativ analyse av interaksjon mellom religion og politikk i India, Sri Lanka og Pakistan.
 • Show author(s) (2001). Explaining variation in indigenous mobilisation: A comparative study of the Peruvian and Ecuadorian Andes.
 • Show author(s) (2001). Ethnic federalism in a dominant party state: The Ethiopian experience 1991-2000.
Masters thesis
 • Show author(s) (2006). Utviklingen av norsk terrorismebekjempelsespolitikk etter 11. september 2001.
 • Show author(s) (2006). Private sikkerhetsintervensjoner på internasjonalt nivå 1960-2002. En utforskende empirisk analyse.
 • Show author(s) (2006). Norsk bekjempelse av terrorisme etter 11. september 2001: En analyse av regjeringens vurderinger, motivasjoner og tiltak 1993-2001.
 • Show author(s) (2006). Helt kort til slutt: Hva med folkeretten? En sammenligning av NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetenes dekning av folkerett i Kosovo- og Irak-krigen.
 • Show author(s) (2005). Regionalisme og regionalisering i Italia: Aktør, innhold og retning.
Database
 • Show author(s) (2006). TWEED data set.
Popular scientific article
 • Show author(s) (1999). Ytringsfrihet for flaggbrennere i Norge? Nordisk Flaggkontakt. 31-36.
Feature article
 • Show author(s) (2008). Norsk terrorliste urealistisk. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Fra fattigdom til urettferdighet i terrorismebekjempelsen. Vårt land. 24-25.
 • Show author(s) (2007). Terroristen er et mangehodet troll. Bergens Tidende. 14.
 • Show author(s) (2007). Norske terrortiltak: Styrt av symbolpolitikk eller trusselnivå? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2007). "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Skrekk-scenario om terror slo til. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Abortterror brer seg i USA. Bergens Tidende. 4.
 • Show author(s) (1999). -Må overvåke abortmotstanderne. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1999). - Liten fare for terror i Norge. Bergens Tidende. 7.
 • Show author(s) (1999). - Faren for terrorer absolutt reell. Bergens Tidende. 7.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Past and Present Sources of European Union. A Comparative Historical-Institutionalist Analysis.
 • Show author(s) (1998). Patterns of terrorism in Western Europe, 1950-1995. -.
Interview
 • Show author(s) (2009). Spår nye år for ETA.
 • Show author(s) (2008). Vil sperre mistenkte inne på ubestemt tid.
 • Show author(s) (2008). Vil sperre mistenkte inne på ubestemt tid.
 • Show author(s) (2006). Da den nye terroren kom.
 • Show author(s) (2006). - Terrorister gjør alt for å lykkes. Trusler en del av hverdagen.
 • Show author(s) (2004). Å løpe terroristers ærend.
 • Show author(s) (2004). Terrorens menneskelige ansikt.
 • Show author(s) (2004). NRK Møre og Romsdal.
 • Show author(s) (2004). NRK Dagsnytt.
 • Show author(s) (2004). Kulturbeitet.
 • Show author(s) (2004). Her er terrorkartet for Europa.
 • Show author(s) (2004). Har ETA som hovedmistenkt ...men ekspert seier al Qaida-teorien er styrka.
 • Show author(s) (2004). 884.000 så Jespersen brenne flagget.
 • Show author(s) (2004). - Terrorister får hjelp av TV2-reklame.
 • Show author(s) (2004). - Kan bli langvarig.
 • Show author(s) (2003). Psykiske problemer bak mange drapstrusler.
 • Show author(s) (2003). Otto brente flagg på direkten.
 • Show author(s) (2003). Kan skyldes Afghanistan.
 • Show author(s) (2003). Jespersens flaggbrenning kan være lovbrudd.
 • Show author(s) (2003). Den lange krigen mot terrorismen.
 • Show author(s) (2003). 11. september - to år etter.
 • Show author(s) (2003). - Krohn-Devold kan være årsaken til truslene.
 • Show author(s) (2001). NRK Møre og Romsdal.
Programme participation
 • Show author(s) (2008). TV2 Nyhetskanalen: Om konsekvensene av 11. september.
 • Show author(s) (2008). TV2 Nyhetskanalen: Om arrestasjoner i Barcelona.
 • Show author(s) (2008). Om terrorstatistikk - Sånn er livet, NRK P2.
 • Show author(s) (2008). Intervju om hva terrorisme er - Radiofront, NRK P2.
 • Show author(s) (2006). Kommentar til brenning av norsk flagg på Gazastripen.
 • Show author(s) (2005). P4s nyhetsmorgen - om terroranslagene i London.
 • Show author(s) (2005). Om terrorisme.
 • Show author(s) (2005). Ekstra nyhetssending om terroranslagene i London.
 • Show author(s) (2005). Ekstra Nyhetssending om anslagene i Sharm el-Sheikh.
 • Show author(s) (2004). TV2 Nyhetene (ekstrasendinger).
 • Show author(s) (2004). NRK P1 Rett på sak.
 • Show author(s) (1999). Terrorisme i Russland.
 • Show author(s) (1999). Om terrorisme.
 • Show author(s) (1999). Atomterrorisme.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Terrorism, Counterterrorism, and Democracy. 20 pages.
 • Show author(s) (2005). Ytre høyre: Valgtaperne. 22 pages.
 • Show author(s) (1995). Rationality in the Development of the Political Sciences: The Case of Neo-Corporatism.
 • Show author(s) (1994). Politisk terrorisme: En trussel mot sikkerhet og demokrati. 17 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2007). Terrorisme. 275. In:
  • Show author(s) (2007). Statsvitenskapelig leksikon.
Other
 • Show author(s) (2002). Undervisningsformer og læringsarenaer i laveregradsstudier i sammenliknende politikk i lys av utdanningsreformen. 83-99.
Poster
 • Show author(s) (2002). Data on intrastate terrorism: The TWEED project.
 • Show author(s) (2002). Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
 • Show author(s) (2002). Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
Foreword
 • Show author(s) (2009). Foreword. 7-7.
Interview Journal
 • Show author(s) (2008). Hvordan bør staten merkes? Stat og styring. 20-22.

More information in national current research information system (CRIStin)