Home
Jan Oskar Engene's picture

Jan Oskar Engene

Head of Department
 • E-mailJan.Engene@uib.no
 • Phone+47 55 58 28 95+47 480 41 961
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Books
 • Nordenhaug, Iselin; Engene, Jan Oskar. 2008. Norge i kamp mot terrorisme. Universitetsforlaget. 172 pages. ISBN: 9788215013299.
 • Engene, Jan Oskar. 2004. Terrorism in Western Europe: Explaining the trends since 1950. Edward Elgar Publishing. 200 pages. ISBN: 1-84376-582-9.
 • Engene, Jan Oskar. 1994. Europeisk terroriske: Vold, stat og legitimitet. ISBN: 82-518-3190-3.
Journal articles
 • Engene, Jan Oskar. 2013. Mer overvåking, mer kontroll. Noen utviklingstrekk etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54: 233-244.
 • Engene, Jan Oskar. 2012. Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen 1814-1905. Heraldisk Tidsskrift. 11: 272-286.
 • Engene, Jan Oskar. 2011. Terrortallenes tvetydige tale. Samtiden. 4. 60-71.
 • Halverson, Sandra Louise; Engene, Jan Oskar. 2010. Domains and dimensions in metonymy: a corpus-based study of Schengen and Maastricht. Metaphor and Symbol. 25: 1-18. doi: 10.1080/10926480903538456
 • Engene, Jan Oskar; Nordenhaug, Iselin. 2008. Fra fattigdom til urettferdighet i terrorismebekjempelsen. Vårt land. 24-25. Published 2008-08-06.
 • Grindheim, Jan Erik; Engene, Jan Oskar. 2008. Hvordan bør staten merkes? Stat og styring. 4. 20-22.
 • Nordenhaug, Iselin; Engene, Jan Oskar. 2008. Norsk terrorliste urealistisk. Bergens Tidende. Published 2008-03-11.
 • Engene, Jan Oskar. 2007. Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research. 44: 109-121. doi: 10.1177/0022343307071497
 • Engene, Jan Oskar; Fløttum, Kjersti; Kjeldsen, Jens Elmelund; Henjum, Kjetil Berg; Rosland, Sissel; Stenvoll, Dag. 2007. "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende. Published 2007-06-21.
 • Engene, Jan Oskar; Nordenhaug, Iselin. 2007. Norske terrortiltak: Styrt av symbolpolitikk eller trusselnivå? På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2007-05-02.
 • Engene, Jan Oskar; Nordenhaug, Iselin. 2007. Terroristen er et mangehodet troll. Bergens Tidende. 14. Published 2007-05-03.
 • Engene, Jan Oskar; Nordenhaug, Iselin. 2007. Nye tiltak mot terrorisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5. Published 2007-05-02.
 • Engene, Jan Oskar. 2006. War on terrorism. (O’Day, Alan, ed., 2004.). Journal of Peace Research. 43: 641-641. doi: 10.1177/0022343306067663
 • Engene, Jan Oskar. 2004. Book note. Daftary, Farimah and Stefan Troebst (eds), Radical Ethnic Movements in Contemporary Europe, New York & Oxford: Berghan. xvi, 224 pp. ISBN 1571816224. Journal of Peace Research. 41: 640. doi: 10.1177/0022343304045978
 • Engene, Jan Oskar. 2004. Radical ethnic movements in contemporary Europe. Journal of Peace Research. 41: 640-640.
 • Engene, Jan Oskar. 2002. Kampen mot terrorisme. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. 60: 3-26.
 • Engene, Jan Oskar. 2001. [Book Notes] Ross, Jeffrey Ian, ed, 2000. Varieties of State Crime and Its Control. Monsey, NY: Criminal Justice Press. ix + 235 pp. ISBN 1-881798-20-8. Journal of Peace Research. 38: 762.
 • Engene, Jan Oskar. 2000. Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 373-394.
 • Engene, Jan Oskar. 2000. Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 423-432.
 • Engene, Jan Oskar. 2000. Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 373-394.
 • Engene, Jan Oskar. 2000. Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 423-432.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. Skrekk-scenario om terror slo til. Bergens Tidende. Published 1999-01-31.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. Ytringsfrihet for flaggbrennere i Norge? Nordisk Flaggkontakt. 29. 31-36.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. - Liten fare for terror i Norge. Bergens Tidende. 7. Published 1999-03-28.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. - Faren for terrorer absolutt reell. Bergens Tidende. 7. Published 1999-11-23.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. -Må overvåke abortmotstanderne. Bergens Tidende. 1. Published 1999-11-23.
 • Engene, Jan Oskar. 1999. Abortterror brer seg i USA. Bergens Tidende. 4. Published 1999-11-24.
 • Engene, Jan Oskar. 1994. Fortid og framtid i europeisk terrorisme: Noen mønstre og utviklingstrekk. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. 52: 453-477.
 • Engene, Jan Oskar. 1994. Sviktende kunnskap eller umoral? - Karl Poppers kunnskapsteoretiske forklaring på kommunismens fall. Nordisk Østforum. 1. 52-62.
 • Larsen, Stein Ugelvik; Engene, Jan Oskar. 1990. Kritisk tenkning og kunnskapens vekst. Glimt fra Karl Poppers kunnskapsteori. Kirke, Religion, Samfunn..
Reports and theses
 • Engene, Jan Oskar. 2012. Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme. 22 . juli-kommisjonen, Oslo. 27 pages.
 • Engene, Jan Oskar. 2006. TWEED Code Book. Department of Comparative Politics, University of Bergen, Bergen. 22 pages.
 • Engene, Jan Oskar. 2004. Proceedings of the XX international congress of vexillology: Stockolm, 27th july to 1st august 2003. Nordic Flag Society, Bergen. 582 pages.
 • Engene, Jan Oskar. 1998. Patterns of terrorism in Western Europe, 1950-1995. Dr.polit.. -. Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. 351 pages.
Book sections
 • Engene, Jan Oskar. 2016. Terrorism, Counterterrorism, and Democracy. Chapter 10, pages 189-208. In:
  • Peters, Yvette; Tatham, Michael Robert. 2016. Democratic Transformations in Europe: Challenges and Opportunities. Routledge. 342 pages. ISBN: 9781138100473.
 • Engene, Jan Oskar. 2009. Foreword. Forord, pages 7-7. In:
  • Fermann, Gunnar. 2009. Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. 369 pages. ISBN: 978-3-8305-1635-4.
 • Engene, Jan Oskar. 2007. Terrorisme. Leksikonartikkel, pages 275. In:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. 308 pages. ISBN: 978-82-15-01197-4.
 • Engene, Jan Oskar. 2005. Ytre høyre: Valgtaperne. Kapittel 9, pages 219-240. In:
  • Demker, Marie; Svåsand, Lars G. 2005. Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Santérus Academic Press Sweden. 474 pages. ISBN: 9189449762.
 • Engene, Jan Oskar. 2002. Undervisningsformer og læringsarenaer i laveregradsstudier i sammenliknende politikk i lys av utdanningsreformen. 83-99. In:
  • Nordmo, Ivar. 2002. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. UPED-skrift. 2/2002. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Kalnes, Øyvind; Engene, Jan Oskar; Grindheim, Jan Erik. 1995. Rationality in the Development of the Political Sciences: The Case of Neo-Corporatism. faglig_kompendium. In:
  • 1995. Old Problems - New Directions.
 • Engene, Jan Oskar. 1994. Politisk terrorisme: En trussel mot sikkerhet og demokrati. 311-327. In:
  • Jørgensen, Jørn-Kr. 1994. Kriminalitet i Norge 1994. ISBN: 82-7738-001-1.

More information in national current research information system (CRIStin)