Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fordeler for bedrifter

For bedrifter åpner praksisutplasseringen for mange fordeler. Våre praksisstudenter er kvalifiserte til å utføre varierte utredningsoppgaver og kan bidra som ressurser i prosjektoppgaver.

Main content

Fordeler for bedrifter

  • Praksisstudenter kan avlaste ansatte gjennom å løse varierte arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger i prosjektoppgaver.
  • Ansatte har anledning til å få faglig oppdatering gjennom praksisstudenter.
  • Studenters spørsmål kan stimulere til faglig refleksjon hos ansatte.
  • Det er et kvalitetsstempel å bli godkjent som praksisbedrift.
  • Motivere studenter til senere å søke jobb i virksomheten, særlig viktig for rekruttering av høyt utdannede utenfor Oslo.
  • Kandidater trenger mindre opplæring når de blir ansatt.
  • Rekruttere studenter en har inngående kjennskap til.