Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvorfor arbeidslivspraksis?

Det er mange grunner til at det lønner seg å søke på et semester med praksisutplassering. Gjennom et praksisopphold vil du som student få mulighet til å prøve ut din faglige kompetanse i en helt ny kontekst. Oppholdet gir verdifull arbeidslivserfaring - under veiledning og støtte fra Instituttet.

Main content

  • Gjennom et praksisopphold får studenter muligheten til å integrere teori og praksis.
  • Å benytte faglige evner i en ny og praktisk kontekst bidrar til en bevisstgjøring av egen faglig kompetanse.
  • Et praksisopphold bidrar til å styrke opg utvikle faglige evner.
  • Du får muligheten til å arbeide med studierelevante arbeidsoppgaver i bedriften.
  • Mange studenter har fått sommerjobber og frilansjobber i bedriftene etter endt praksis