Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksisbedrift

Bergen Røde Kors

Røde Kors har en lang og rik historie i Bergen. Som praksisstudent får du et innblikk i hvordan det arbeides med humanitære utfordringer i Bergen by.

Bergen Røde Kors
Foto/ill.:
Bergen Røde Kors

Hovedinnhold

Bergen Røde Kors har i 128 år vært en betydelig samfunnsaktør i Bergen. Basert på byens utvikling og stadig endrede behov starter vi aktiviteter for å oppfylle vårt mandat: Å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. 

Med over 1000 frivillige og over 40 humanitære aktiviteter når vi ut til flere tusen mennesker i byen vår hver eneste uke. I tillegg har vi en administrasjon bestående av 27 ansatte. Deres oppgaver er i hovedsak å tilrettelegge for aktivitetene og frivilligheten, samt søke inn midler og jobbe administrativt med økonomi, kommunikasjon og opplæring.

Oversikt over de humanitære aktivitetene vi driver i Bergen finner du på: rodekors.no/bergen 

 

Som praksisstudent hos oss får du innsikt i hvordan vi jobber med humanitære utfordringer og hvordan vi gjør Bergen til en bedre by for folkene som bor her. Vi er åpne og tilgjengelige, og gir deg ansvar. Vi tilpasser opplegget til hva du ønsker som student, og hva vi har behov for det aktuelle semesteret.