Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksisbedrift

Bergen Røde Kors

Røde Kors har en lang og rik historie i Bergen. Som praksisstudent får du et innblikk i hvordan det arbeides med humanitære utfordringer i Bergen by.

Bergen Røde Kors
Foto/ill.:
Bergen Røde Kors

Hovedinnhold

Bergen Røde Kors har i 124 år vært en betydelig samfunnsaktør i Bergen. Basert på byens utvikling og stadig endrede behov starter vi aktiviteter for å oppfylle vårt mandat: Å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Med over 1000 frivillige når vi ut til over 6000 mennesker i byen vår. De over 30 humanitære aktivitetene drives av frivillige. I tillegg har vi en administrasjon bestående av 16 ansatte. Deres oppgaver er i hovedsak å tilrettelegge for aktivitetene, søke inn midler og jobbe administrativt med økonomi, kommunikasjon og opplæring.

Oversikt over de humanitære aktivitetene vi driver i Bergen finner du på: www.rodekors.no/bergen Som praksisstudent hos oss får du innsikt i hvordan vi jobber med humanitære utfordringer i Bergen by. Vi er åpne og tilgjengelige, og gir deg ansvar. Vi tilpasser opplegget til hva du ønsker som student, og hva vi har behov for det aktuelle semesteret.