Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksisbedrift

Bergen Røde Kors

Røde Kors har en lang og rik historie i Bergen. Som praksisstudent får du et innblikk i hvordan det arbeides med humanitære utfordringer i Bergen by.

Bergen Røde Kors
Photo:
Bergen Røde Kors

Main content

Bergen Røde Kors har i 124 år vært en betydelig samfunnsaktør i Bergen. Basert på byens utvikling og stadig endrede behov starter vi aktiviteter for å oppfylle vårt mandat: Å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Med over 1000 frivillige når vi ut til over 6000 mennesker i byen vår. De over 30 humanitære aktivitetene drives av frivillige. I tillegg har vi en administrasjon bestående av 16 ansatte. Deres oppgaver er i hovedsak å tilrettelegge for aktivitetene, søke inn midler og jobbe administrativt med økonomi, kommunikasjon og opplæring.

Oversikt over de humanitære aktivitetene vi driver i Bergen finner du på: www.rodekors.no/bergen Som praksisstudent hos oss får du innsikt i hvordan vi jobber med humanitære utfordringer i Bergen by. Vi er åpne og tilgjengelige, og gir deg ansvar. Vi tilpasser opplegget til hva du ønsker som student, og hva vi har behov for det aktuelle semesteret.