Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kvalifikasjoner

Praksisstudentene har gjennomført grunnleggende studier i sammenliknende politikk, europastudier eller andre relevante studier som inkluderer samfunnsvitenskapelig metode. I løpet av studietiden har studentene utviklet og styrket sin faglige kompetanse.

Main content

Studenter i sammenliknende politikk og europastudier har:

  • Gjennomført grunnkursene i sammenliknende politikk eller europastudier
  • Gode generelle analytiske evner.
  • Gode metodekunnskaper. Dette inkluderer kjennskap til grunnleggende kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder.
  • Gode evner til både skriftlig og muntlig formidling.
  • Evne til å hente ut informasjon raskt og effektivt.