Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL291: Praksisbedrift

FN-Sambandets kommunikasjonsavdeling

FN-Sambandets kommunikasjonsavdeling holder til i Oslo, og driver kommunikasjons- og informasjonsarbeid som formidler informasjon om FN og internasjonale forhold.

Hovedinnhold

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet.

Våre oppgaver er å:

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Kommunikasjonsavdelingen holder til i Oslo og består av 9 kommunikatører som formidler informasjon om FN og internasjonale forhold.

Nettsiden vår er en kilde som er mye brukt i skoleverket og vi legger vekt på å ha forståelig og brukervennlige informasjon, selv ved kompliserte tema. Vi ønsker også å gi brukerne våre forståelse om hvordan verden henger sammen og hvordan vi påvirker verden rundt oss. Vi har profiler på alle land i verden, alle pågående konflikter, temasider på FNs ulike arbeidsområder, i tillegg til tall, grafikk og data fra FN og Verdensbanken.

Vi produserer undervisningsmateriell til skoleverket og lager aktiviteter som FN-rollespill, FN-film og FN-avis, som de ulike distriktskontorene våre tilbyr ute i skolene.

Vi formidler også bakgrunn for hendelser, fagstoff og kilder om FN-relaterte tema til media og allmennheten. Vi følger med på hva som skjer i FN og jobber med å aktualisere FNs arbeid og betydning. Vi bruker sosiale medier aktivt i tillegg til innsalg til presse.

En praksisplass hos FN-sambandets kommunikasjonsavdeling vil innebære å være med på å produsere, utvikle og formidle kunnskap om all verdens land og konflikter, om FN og om internasjonal politikk. Du vil lære å skrive for nett, å forenkle og gjøre tilgjengelig komplisert informasjon, og lære hva skoleverket etterspør og tilbys innen de samfunnsvitenskapelige fagene.

Du vi få verdifull innsikt i hverdagen til en organisasjon som jobber for multilateralt samarbeid på mange ulike områder.

Du vil også få unik kunnskap om hvordan FN arbeider, både normativt og ute i felt, og bli utfordret på hvordan vi kan best mulig kan formidle hvilke betydning dette har for Norge og for folk flest.