Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL291: Praksisbedrift

FN-Sambandets kommunikasjonsavdeling

FN-sambandets kommunikasjonsavdeling holder til i Oslo, og driver kommunikasjonsarbeid om FN og internasjonale forhold.

Hovedinnhold

FN-sambandet jobber for at alle skal få bedre og mer kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks regionskontorer som dekker hele landet. FN-sambandet er uavhengig fra FN og er finansiert hovedsakelig fra utenriksdepartementet.

Våre oppgaver er å:

· informere om FN og FNs arbeid

· skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål

· øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk

· bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Kommunikasjonsavdelingen består av 6 kommunikatører som formidler informasjon om FN og internasjonale forhold på nett, i sosiale medier, i pressen og gjennom engasjerende arrangementer.

Nettsiden vår, fn.no, har over 4,5 millioner besøk årlig og legger vekt på å formidle komplisert informasjon på en enkel måte. Nettsiden skal bidra til større forståelse om hvordan verden henger sammen og hvordan vi påvirker verden rundt oss. Vi har profiler på alle land i verden, alle pågående konflikter, temasider på FNs ulike arbeidsområder, i tillegg til tall, grafikk og data fra FN og Verdensbanken. Vi følger med på hva som skjer i FN og jobber med å aktualisere FNs arbeid og betydning.

Som praktikant i FN-sambandets kommunikasjonsavdeling vil du få muligheten til å dypdykke i internasjonal politikk og får fordype deg i tematikk rundt FN, multilateralisme og norsk utenrikspolitikk. Du vil få lære mer om formidling av kunnskap om globale spørsmål på nett og i sosiale medier til en ung målgruppe.

Praktikantoppholdet vil gi deg erfaring med å skrive godt for nett, gjøre komplisert informasjon tilgjengelig for alle, og lære hva skoleverket etterspør innen de samfunnsvitenskapelige fagene. Du vi få verdifull innsikt i hverdagen til en organisasjon som jobber for multilateralt samarbeid på mange ulike områder.

Et praktikantopphold i FN-sambandets kommunikasjonsavdeling vil også gi deg kunnskap om hvordan FN arbeider, både normativt og ute i felt. Gjennom oppholdet vil du bli utfordret på hvordan vi kan best mulig kan formidle hvilken betydning dette har for Norge og for folk flest.

Les intervjuer med tidligere praktikanter på FN.no