Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Holbergprisen

Holbergprisen er en forskningspris for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, jus og teologi, og det deles ut tre priser årlig innenfor disse fagområdene. Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som anerkjenner fremragende vitenskapelig arbeider. Nils Klim-prisen går til yngre forskere fra/ i Norden under 35 år. Holbergprisen i skolen er en årlig forskningskonkurranse innenfor den videregående skolen i Norge.

Holberg
Foto/ill.:
Holbergprisen

Hovedinnhold

Holbergprisen arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er administrert av Universitetet i Bergen, og har et sekretariat med seks fast ansatte og andre tilknytte stillinger.  

Som praksisstudent i Holbergprisen vil du få mulighet til å bli kjent med arbeidet i et lite sekretariat med et stort arbeidsfelt. Arbeidsoppgavene vil kunne variere avhengig av studentens kompetanse og interessefelt. Det vil for eksempel kunne være aktuelt å gjennomføre noen av disse arbeidsoppgavene:

  • Publisering av saker på nett og i sosiale medium. I 2023 ønsker vi spesielt å fokusere på Holbergprisens historie og promotering av arrangementer i inn- og utland.
  • Bistå ved planlegging og avvikling av arrangement på høsten, for eksempel promoteringsarrangementer, Holbergdebatten eller det årlige lærerseminaret knyttet til Holbergprisen i skolen.
  • Podcastintervjuer med for eksempel prisvinnere.
  • Videreutvikling av læringsressurser til elever og lærere som deltar i Holbergprisen i skolen.
  • Kartlegge og oppdatere kontaktdatabase med Holberg-alumni (styremedlemmer, komitemedlemmer, prisvinnere, tidligere ansatte, forskerkontakter, fagkontakter, m.m.) og foreslå alumni-aktiviteter/hvordan engasjere denne ressursen.
  • Et større skriftlig arbeid som vi sammen fastsetter et tema for.

Arbeidssted: Bergen

For mer informasjon kontakt:

Ellen Ingeborg Hætta

Seksjonssjef/Holbergprisen

ellen.haetta@uib.no

+47 55582126