Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksisbedrift

Bergen kommune - Bymiljøetaten

Som praksisstudent hos Bymiljøetaten vil du få et unikt innblikk i Bergens byutvikling!

Bysentrum
Foto/ill.:
Bergen kommune

Hovedinnhold

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi planlegger og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale parker, veger, byrom, friområder, byfjell og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Etaten har også ansvaret for utleie av offentlig grunn, samt drift og vedlikehold av Fisketorget.

Vårt motto: Vi får byen til å leve!