Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis i sammenliknende politikk

Statsministeren framhever sampolpraksis

«På sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen for eksempel, tilbyr de praksis som en del av bachelorgraden. Studentene kan bruke 20 eller 30 av de frie studiepoengene på å få arbeidserfaring i bergensområdet, Oslo eller Brussel. Dette vil vi se mer av.» skriver Erna Solberg og Henrik Asheim i BT.

Sampol praksis
Photo:
UiB

Main content

I et innlegg i Bergens Tidende nevner statsminister Erna Solberg og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim instituttets praksisordning som et eksempel på kobling mellom utdanning og arbeidsliv. Gjennom praksis i sammenliknende politikk har bachelorstudentene muligheten til å få 20 eller 30 frie studiepoeng som en del av bachelorgraden. Samtidig får studentene relevant arbeidserfaring fra en av de mange virksomhetene Institutt for sammenliknende politikk samarbeider med i Bergensområdet, Oslo eller hjertet av EU – i Brussel.

Sampols praksistilbud har eksistert i 13 år og har blitt et godt innarbeidet tilbud. Instituttleder Jan Oskar Engene synes det er kjekt at statsministeren velger å nevne sampolpraksis i sitt innlegg: – Her har sampol vist vei for hvordan en generalistutdanning kan kobles opp mot arbeidslivet. Det gir våre studenter unike muligheter. Samtidig er vi svært takknemlig for alle virksomhetene som stiller opp og gir studentene muligheten til å prøve seg i arbeid hos dem.