Hjem
UiBs Brussel-kontor
Praktikantstilling

Praktikantstilling ved UiBs Brusselkontor

Hvert semester tilbyr UiBs Brusselkontor praksisplass til to studenter fra UiB.

photo of the office employees
Foto/ill.:
UiB Brussel

Hovedinnhold

Som studentpraktikant ved UiBs Brusselkontor vil du erfare å ta i bruk kunnskapen du har tilegnet deg ved studiet i praksis. Gjennom å arbeide tett sammen med kontorsjefen og assistere hun i daglig representering og promotering av UiB i Brussel, vil studentpraktikantene oppnå en uvurderlig førstehåndserfaring for hvordan interesserepresentasjon i EU fungerer. Hovedoppgaven til kontoret er å styrke UiBs deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer; spesielt opp mot rammeverket Horisont Europa.

Å arbeide i hjertet av Europa 

Som hjerte av Europa er Brussel vertskap til de mest sentrale EU-institusjonene som Europarlamentet, EU-kommisjonen og Rådet for Den europeiske union. Følgelig er det en rekke interesseorganisasjoner fra hele verden, i tillegg til foreninger, uformelle nettverk og regioner som har etablert kontor i byen. Dette skaper en unik mulighet for å delta på seminarer, workshops, konferanser og møter med relevante interesser. Studentpraktikantene er sterk oppfordret til å delta på disse både for å lære og for å representere UiB. 

Sosialt liv i Brussel

UiBs Brusselkontor ligger i det Norske Huset for Forskning og Innovasjon (NOHRI), der vi deler kontorlokaler sammen med NORCE, SINTEF og NTNU. De to sistnevnte tilbyr også praktikantstillinger som legger til rette for å utvide ditt sosiale nettverk på kontoret så vel som utenfor. Det blir også avholdt praktikantsamlinger gjennom semesteret som gir deg muligheten til å møte flere mennesker og få nye venner. 

Er du vår nye studentpraktikant?

Vi lyser ut to studentpraktikantstillinger hvert semester. 

Arbeidsoppgaver

Som praktikant ved UiBs Brusselkontor har du en variert arbeidsdag og du kan forvente deg arbeidsoppgaver som:

  • Assistere kontorsjefen med den daglige driften av kontoret.
  • Arbeide med alle kommunikasjonskanalene til kontoret, som sosiale medier og nettsidene våre.
  • Representere kontoret på seminarer og møter, og føre referat.
  • Planlegge og arrangere eventer som avholdes på kontoret.
  • Følge politikkutviklingen i EU.

Gjennom semesteret skriver studentpraktikantene en praksisoppgave som er en del av de formelle kravene til praksisordningen. Oppgaven skrives på bestilling av kontorsjefen og skrives med veiledning fra emneansvarlig i SAMPOL291.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere seg til praksis ved UiBs Brusselkontor må studenten tilhøre et bachelorprogram på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Det er også et krav om at studenten har oppnådd karakteren C eller høyere i MET102 og snittkarakter C i spesialiseringsemner og/eller programemner som inngår i studieprogrammet du går på. 

Mer informasjon om de formelle kravene for å søke på praktikantstillingene finner du i emnebeskrivelsen av SAMPOL291: Praksis i Samanliknande Politikk - utanbys

Stipend

Som studentpraktikant ved UiBs Brusselkontor får du 30 studiepoeng og derfor støtte fra Lånekassen. I tillegg kvalifiserer praktikantene seg til mobilitetsstipend fra Erasmus+, som er på ca. 560€ i måneden.

Søknad

Har du lyst til å være studentpraktikant ved UiBs Brusselkontor? Send CV og søknad til charlotte.eide@uib.no.
Søknadsfrist 1.november

Ta gjerne kontakt med nåværende praktikanter på brussels.interns@uib.no med spørsmål du måtte ha om praktikantstillingen.

Våre erfaringer 

Vår tidligere praktikant har delt sine tanker om å være praktikant på Brusselkontoret i et intervju fra Institutt for sammenliknende politikk.

Studentpraktikantene høsten 2021 delte sine tanker om det å bo i Brussel og arbeide ved UiBs Brusselkontor i UiBs egen avis På Høyden.