Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

Hva er Erasmus?

Erasmus er verdens største utdanningsprogram. Erasmus blir finansiert av Den europeiske union (EU) og har en egen stipendordning knyttet til programmet. Det er mulig å reise på Erasmus-utveksling til alle EU-land, EØS-landene Island og Lichtenstein, i tillegg til Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Hvem kan dra på Erasmus utveksling?

Alle gradsstudenter ved UiB kan dra på Erasmus-utveksling! Studenter på bachelor, master og PhD-grad kan være på Erasmus-utveksling i mellom 2 og 12 måneder per gradsnivå, mens studenter på integrerte utdanninger kan være på utveksling i totalt 24 måneder. Det er også mulig å dra på et praksisopphold gjennom Erasmus

Utvekslingsavtaler

Vi har omtrent 800 Erasmus avtaler med 350 universiteter. Har du ikke bestemt deg for hvor du skal dra enda? Les om de ulike avtalene!

Erasmus-stipendet

Når du drar på utveksling gjennom en Erasmus-avtale, får du tildelt et Erasmus-stipend finansiert av EU, som kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.
Stipendet blir beregnet på antall måneder man er ute på utveksling, bekreftet av vertsuniversitetet mot slutten av utvekslingsoppholdet.

Det er mulig å søke om ekstra stipend:

Erasmus Praksisopphold (traineeship)

Erasmus praksisopphold er en form for utveksling der du kan arbeide eller få opplæring i en organisasjon, institusjon eller bedrift. Praksisoppholdet må vare mellom to og tolv måneder.

Denne utvekslingen skal på samme måte som studieutveksling inngå i et gradsstudium, enten som erstatning for et semester eller som et (ekstra) frivillig semester i graden. Du vil få et Erasmus-stipend på 150 € i tillegg til det ordinære Erasmus-stipendet (se egen side).

På Erasmus praksisopphold må du ha en Training Agreement. Denne skal signerest av (1) studenten, (2) en representant fra instituttet ved UiB (som oftest studieveileder) og (3) arbeidsplassen. Avtalen skal sikre at praksisoppholdet blir godkjent som en del av studieprogrammet ved UiB. Trykk her for å se Training Agreement.

Hvordan søke?

  • Søknaden må bestå av en utfylt Training Agreement, som studieprogrammet/fakultetet har signert for å bekrefte at de forehåndsgodkjenner praksisoppholdet.
  • Søknaden sendes til erasmus@uib.no. Studenter som søker om et praksisopphold som skal inngå i en grad, vil bli prioritert dersom vi får mange søkere.
  • Om du får opptak til å dra på praksisopphold, må du signere en stipendavtale med UiB.
Søknadsfrist for praksis i høstsemesteret1. juni
Søknadsfrist for praksis i vårsemesteret1. desember

Instituttene på UiB har ikke avtaler med eksterne partnere om å sende studenter på Erasmus praksisopphold (med få unntak). Det betyr at studenten selv må finne en bedrift/organisasjon/institusjon for å gjennomføre praksisen og søke til instituttet/fakultetet om å få praksisen godkjent som en del av graden.

Du kan se etter praksisplasser på blant annet disse sidene:

  • www.erasmusintern.org (drives av organisasjonen Erasmus Student Network, ESN)
  • www.iaeste.no (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). 

Erasmus praksisopphold etter endt grad

Det er også mulig å reise på Erasmus praksisopphold etter endt grad. Praksisoppholdet må avtales, og praksisavtalen signeres mens du er gradsstudent, men selve praksisoppholdet kan gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet. Da gjelder samme regler som for vanlig praksisopphold, men det er ikke et krav at oppholdet skal inngå i graden.

Obs! Det er et tak på 12 månaders Erasmus-utveksling per gradsnivå, så dersom du allerede har vært på Erasmus-opphold på graden du avslutter, er det begrenset hvor mange måneder du kan få praksisstipend for.

Studenter som reiser på praksis etter endt grad, må søke til sitt fakultet om poststudierett for tiden på praksis-utveksling etter endt grad. Det gir bedre rammer for forsikring på arbeidsplassen dersom en er student på praksis.

Storbritannia 

Storbritannia gikk ut av EU 1. januar 2021, men UiB har fortsatt Erasmus-avtaler med læresteder i Storbritannia. Studenter som søker utveksling på en Erasmus-avtale til Storbritannia får ikke Erasmus-stipend (dette gjelder utveksling fra og med høsten 2024). En Erasmus-avtale sikrer likevel at studenter ikke må betale skolepenger på utveksling til Storbritannia.

For studenter som reiser på utveksling til Storbritannia, er det av betydning om utvekslingsoppholdet varer mer eller mindre enn 6 måneder:

  • Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder.
  • For opphold utover seks måneder er det krav om visum. Det utløser videre krav om en offisiell språktest (ikke nok med bekreftelse fra UiB) og en egen obligatorisk helseforsikring.
  • For opphold under seks måneder kreves det i økende grad også offisielle språktester. Sjekk selv om universitetet du ønsker å utveksle til krever offisiell språktest.