Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

FN-sambandet Vest

FN-sambandet Vest har deltatt som samarbeidsbedrift siden oppstarten i 2008. En utplassering hos FN-sambandet vil både være lærerik og by på muligheten til å skrive om FN-relaterte tema.

Hovedinnhold

FN-sambandet Vest (FNSV) er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig.

Studenter som utplasseres hos FNSV om høsten bidrar til å arrangere og gjennomføre Internasjonal Uke. Dette arrangementet vil ha en sentral plass for studenter som er utplassert i høstsemesteret.

FN-sambandet Vest tar ofte imot 2-3 studenter som arbeider sammen.

Les mer om FN-sambandet på FN.no.

Sjekk også Globalis.no, som blir produsert av FN-sambandet.