Hjem
Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Nyhetsarkiv for Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.