Hjem

Tverrfaglighet i migrasjonsforskning: Juss og antropologi i kombinasjon

Hovedinnhold

Black stick figures interacting with splashes of red between them

Velkommen til vår ressursside for tverrfaglighet i migrasjonsforskning!

Denne nettsiden inneholder et utvalg av ressurser og refleksjoner om anvendelsen av tverrfaglig forskning, med et hovedfokus på juridiske analyser og etnografi. 

Siden er et initiativ fra forskere ved Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institutt i forbindelse med TemPro-prosjektet.

Illustrasjon: Ingri Egeberg

Informasjonen er hovedsaklig på engelsk og finnes her >>

Den engelske versjonen av denne ressurssiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra.

Forskingsprosjekt
Tre barn med ryggen til

Midlertidig beskyttelse – en varig løsning? (TemPro)

TemPro utforsker konsekvensene av midlertidig beskyttelse i dagens asyl- og flyktningesystem, og er et samarbeid mellom antropologer og jurister i Norge, Danmark og Storbritannia.

"As the craft of research, methodology is how we find the answers to our research questions and how we make sense of the world in and around us through routine inquiry.”  - Irus Braverman, “Who’s Afraid of Methodology

An owl in a circle with Universitas above and Bergensis below, University of Bergen written below + a logo in blue with the following in white text: CMI Chr. Michelsens Institute

Nettsiden er utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt.