Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskingsprosjekt

Midlertidig beskyttelse – en varig løsning? (TemPro)

TemPro utforsker konsekvensene av midlertidig beskyttelse i dagens asyl- og flyktningesystem, og er et samarbeid mellom antropologer og jurister i Norge, Danmark og Storbritannia.

Tre barn med ryggen til
Hvordan påvirker midlertidigheten i flyktningers rettslige status hvordan de håndterer de motstridende kravene i å bosette seg i Europa og å planlegge en hjemreise?
Foto/ill.:
Stein J. Bjørge/Aftenposten

Hovedinnhold

TemPro (Midlertidig beskyttelse - en varig løsning? Ny retning for retur (“return turn”) i asylpolitikken i Europa) undersøker de markante endringer som asyl-, integrasjons- og returlovgivninger har tatt i Nord-Europa siden 2015. Disse endringene vektlegger i større grad enn tidligere framtidig retur, og inkluderer økt bruk av midlertidig beskyttelse, strengere krav for å få permanent opphold, og tilbakekallelse av oppholdstillatelser. Prosjektet benytter et interseksjonelt perspektiv for å utforske endringene i det juridiske landskapet og flyktningers levde erfaringer.

Økt midlertidighet skaper dilemmaer knyttet til inkludering og velferd, særlig for flyktninger som kommer fra krigsherjede land som Somalia, Afghanistan og Syria. Retur er for de fleste en fjern mulighet. Samtidig har de kun begrensede rettigheter i samfunnet der de har fått beskyttelse.

Dette prosjektet undersøker utviklingen i Norge, Danmark og Storbritannia etter 2015, og tar for seg følgende spørsmål:

  • Hvordan påvirker endringer i lover og retningslinjer på nasjonalt og EU-nivå varigheten av beskyttelse? Hvordan brukes lovgiving overfor ulike flyktningegrupper som afghanere, somaliere og syrere?
  • Hvordan passer midlertidig beskyttelse i en velferdsstat som prøver å fremme integrering? Hvilke konfliktområder eksisterer mellom asyl- og integreringspolitikken, både når det gjelder intensjonen bak politikkområdene og implementeringen av dem?
  • Hvordan påvirker midlertidigheten i flyktningers rettslige status hvordan de håndterer de motstridende kravene i å bosette seg i Europa og å planlegge en hjemreise?
  • Er midlertidige beskyttelsespraksiser forenlige med flyktninge- og menneskerettighetslovgiving? Under hvilke forhold?

Prosjektet ledes av Jessica Schultz, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institute, og med seg fra UiB har hun forsker Marry-Anne Karlsen og postdoktor Kari Anne Klovholt Drangsland.

Forskere ved Coventry University og Aarhus Universitet er også involverte i TemPro.

I februar 2023 ble TemPros rapport 'The temporary turn in Norwegian asylum law and practice' lansert på Institutt for Samfunnsforsknings seminar 'Flyktninger og sårbarhet – Hvordan ivaretas og skapes sårbarhet gjennom norsk flyktningpolitikk og regelverk? Jessica Schultz og Marry-Anne Karlsen deltok på seminaret.

Tilknyttet innhold