Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Boklansering

Paradigmeskiftet i dansk asylpolitikk – og norske erfaringer

Velkommen til lansering av boken Paradigmeskiftets konsekvenser og til panelsamtale om den nye midlertidigheten i norsk asylpolitikk.

To stabler med eksemplarer av boken Paragdigmeskiftes konsekvenser
To av redaktørene av boken, Mikkel Rytter og Sarah-Louise J. Mortensen, tilhører det NFR-finansierte prosjektet TemPro, som ledes av Jessica Schultz ved CMI. Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er en av partnerne.
Foto/ill.:
Aarhus Universitetsforlag

Hovedinnhold

->> Hør opptak av samtalen her!

Om arrangementet:

I 2019 erklærte danske myndigheter et «paradigmeskifte» i asylpolitikken: Fra nå ble alle flyktningers opphold midlertidig, og flyktninger skal sendes tilbake til opprinnelseslandet så fort som mulig. De som ikke reiser frivillig, må bo på utreisesentre til de kan utvises.

Paradigmeskiftets konsekvenser er den første boken som systematisk belyser konsekvensene av dagens danske flyktningpolitikk. To av bokens forfattere kommer til Litteraturhuset for å samtale om hvordan paradigmeskiftet påvirker flyktninger, fagfolk og frivillige, og om hvilke betydning politikken har for forholdet mellom innbyggere, staten og velferdssamfunnet.

Dansk politikk er del av en europeisk trend. Vi inviterer til en panelsamtale om de markante endringene i norsk asylpolitikk siden 2015 - endringer som har gått langt under radaren i offentligheten, men som innebærer en ny usikkerhet og midlertidighet i flyktningebeskyttelsen. Ser vi danske tilstander i Norge?

Program:

  • Samtale om Paradigmeskiftets konsekvenser 

Forsker Kari Anne Drangsland (UiB) samtaler med to av bokens forfattere: Professor i antropologi ved Aarhus Universitet, Mikkel Rytter (bokens redaktør) og professor ved juridisk institutt ved Aarhus Universitet, Jens Vedsted-Hansen.

Samtalen vil være på norsk og dansk.

  • Panelsamtale om norsk asylpolitikk

Seniorforsker og jurist ved CMI, Jessica Schultz, enhetsleder ved Introduksjonssenteret for flyktninger, Carjet Demir, og avdelingsleder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger avd. Bergen, Michel Bafondoko.

Samtalen vil være på norsk og ledes av journalist i Bergens Tidende, Osama Shaheen.