Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er eit tverrfakultært forskingssenter som har som si viktigaste oppgåve å styrke den kritiske mangfalds-, seksualitets- og kjønnsforskinga ved Universitetet i Bergen.

Våre kjerneaktivitetar er forsking, formidling, og utdanning.

Vil du vite kva som skjer på SKOK? Møt dei tilsette, sjå oversikta over arrangementa våre her, følg oss på Bluesky, Facebook and Twitter og send oss ein e-post dersom du ønskjer å vere på e-postlista vår.

Kjønnsstudier
Portrettfoto av Arne Skjævesland

Kjønnsstudier har fått meg til å se verden med nye briller

For Arne har kjønnsstudier vært noe særegent som han ikke har funnet i andre studier han har tatt.

Kjønnsstudiar
Portrettfoto av Sigrid Sandal

Ein forstår ulike perspektiv betre med kjønnsstudiar i bagasjen

I jobben som organisasjonskonsulent i Vestland SV får Sigrid bruk for den ideologiske djubdekunnskapen om kjønn og feministiske retningar ho tileigna seg då ho tok kjønnsstudiar ved UiB.

Kjønnsstudier
Portrettbilde av ung kvinne med lang lyst hår, briller og rød jakke

– Jeg kunne ikke tenkt meg å studere noe annet!

Emma Sofie valgte kjønnsstudier for å få mer kunnskap om kjønn, seksualitet og mangfold og forstå hva som gjør slike kategorier viktige for noen, og utdaterte for andre.

Kjønnsstudier
Studentar utanfor undervisningsbygg

Fagutvalget for kjønnsstudier

Fagutvalget for kjønnsstudier er et studentorgan som representerer studenter ved Senter for kvinne- og kjønnsforsknings bachelorprogram, årsstudium og øvrige emner.

Møt forskerkandidaten
Portrett av ei kvinne i grå topp, med briller og kort hår

En tjukkere kjønns- og seksualitetsforskning

SKOKs nye stipendiat, Sunniva Árja Tobiasen, skal forske på kjønn- og seksualitetsnormer og hvordan forventninger om seksualitet og kjønn har en kroppslig dimensjon.