Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Kjønnsstudium ved uib
Illustrasjon kjønnsstudium

Få ei breiare forståing av samtida

Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur. Det blir òg stadig viktigare med kunnskap om mangfald og ulikheit i vår globaliserte samtid. Lurer du på kva du skal studere til hausten? Les meir om våre tilbod og søk innan 15. april.

Internasjonalt samarbeid
Bilde av personen som intervjues

Hvordan ser libanesisk patriarkat ut i diaspora?

Dette og flere andre spørsmål knyttet til libanesiske migranter var temaet for Ghassan Hages besøk i Bergen.

Master-stafett
To studenter som smiler

- Det var godt å diskutere tekstene våre med folk fra andre fag og komme seg ut av eget miljø

Vi spurte to av studentene fra årets masterstafett, Emilie Walland fra sosiologi og Ane Berland Opheim fra nordisk litteratur, om hva de fikk ut av dagen.

Kjønnsstudiar og arbeidslivet
Ina Storkjørren Vetrhus

Frå Beauvoir til BUFDIR

Frå ung alder har Ina lagt merke til at gutar og jenter blir behandla og skildra forskjellig, særleg i litteraturen. «Eg synest det var rart og interessant på same tid, og desse refleksjonane førte til ei interesse for kjønnsskilnader og likestillingsspørsmål.»

SKok-debatten 2019
Panelet SKOK-debatten 2019

Staten og reproduksjon under lupa

Bør norske kvinner føde fleire barn? I fylgje statsminister Erna Solberg bør dei det, og nettopp hennar nyttårstale sette startskuddet for å diskutere ulike aspekter av reproduksjon i staten si tjeneste. Eit ungt og engasjert publikum tok turen til Litteraturhuset for å ta del i debatten.