Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Møt forskeren
Room with particfipants

(Infra)struktur for sikkerhet og motstandskraft

Hva jobber arkitekt og stipendiat på SKOK, Anders Rubing, med?

Utvkelsling
Nora Netteland i Kjøbenhavn

Internasjonal studiehverdag i Lund

Mulighet for å studere i utlandet var avgjørende da Nora skulle velge høyere utdanning. Å dra på utveksling til Lund Universitet i Sverige føltes litt for kort i starten, men hun fant fort ut at oppholdet ville bringe med seg både faglig påfyll og venner fra hele verden. Les hennes reisebrev her.

Ny bok
bokforsiden

Ny bok om skeiv historie

Historiker Hanne Marie Johansen har fordypet seg i norsk skeiv historie fra norrøn tid til i dag.

Møt forskeren
Profile picture wait researcher Kari Anne Drangsland

WAIT-forsker Kari Anne Drangsland

Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet. I dette innlegget kan du lese kort om hennes tanker og refleksjoner omkring WAIT.

Nytt videreutdanningskurs
Nytt deltidsstudium: Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er idealer å strekke seg etter, men har vi det mangfoldet i samfunn og arbeidsliv som vi liker å snakke om? Nytt deltidsstudium ved UiB tar for seg aktuelle likestillings- og mangfoldsutfordringer med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet.