Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Parkveien 9
Postaddresse: PB 7805, 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 27 05
E-post: post@skok.uib.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er eit tverrfagleg senter for forsking, formidling og undervising om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har ein kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspelet mellom kjønn og andre maktstrukturar i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er ein pådrivar for kjønnsforsking ved UiB, samt ein aktiv aktør innan kjønnsforsking nasjonalt og internasjonalt.

Senteret tilbyr også eit bachelorprogram i kjønnsstudium, eit årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald og forskarutdanning.

Ny student hjå oss? Sjekk ut program for studiestarten og hugs å gå gjennom denne sjekklista før studiestart.
Studievegleiar Sigrid Sandal er tilgjengeleg alle kvardagar 9-16 om du har spørsmål.

Regnbogedagane i Bergen 2020
Regnbogefargar

Skeive perspektiv på SKOK

Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.

Videointervju med WAIT-forskar

Shahram Khosravi om pandemien og grenser

I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.

Kjønnsstudiar og arbeidslivet
Ina Storkjørren Vetrhus

Frå Beauvoir til BUFDIR

Frå ung alder har Ina lagt merke til at gutar og jenter blir behandla og skildra forskjellig, særleg i litteraturen. «Eg synest det var rart og interessant på same tid, og desse refleksjonane førte til ei interesse for kjønnsskilnader og likestillingsspørsmål.»

Møt forskeren
Full størrelses portrett

#metoo

Post doctor Redi Koobak forsker på #metoo i akademia.

Utveksling
Nora Netteland i Kjøbenhavn

Internasjonal studiehverdag i Lund

Mulighet for å studere i utlandet var avgjørende da Nora skulle velge høyere utdanning. Å dra på utveksling til Lund Universitet i Sverige føltes litt for kort i starten, men hun fant fort ut at oppholdet ville bringe med seg både faglig påfyll og venner fra hele verden. Les hennes reisebrev her.