Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er eit tverrfakultært forskingssenter som har som si viktigaste oppgåve å styrke den kritiske mangfalds-, seksualitets- og kjønnsforskinga ved Universitetet i Bergen.

Våre kjerneaktivitetar er forsking, formidling, og utdanning.

>> Les meir om SKOK her.

Fristen for å søkja opptak til våre studieprogram er 15. april. Søknad for opptak til årsstudiet og bachelorprogrammet vårt må gjerast via Samordna opptak. Dersom du har spørsmål kan du senda dei på e-post til studierettleiar.

Vil du vite kva som skjer på SKOK? Møt dei tilsette, sjå oversikta over arrangementa våre her, følg oss på Facebook and Twitter og send oss ein e-post dersom du ønskjer å vere på e-postlista vår.

Kjønnsstudium ved uib
Illustrasjon kjønnsstudium

Få ei breiare forståing av samtida

Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur.

Seminar
Bilde av Ida Bloms hus, Parkveien 9
apr 21

SKOKs Masterstafett 2023

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer deg som skriver masteroppgave med et kjønnsperspektiv til masterstafett fredag 21. april.

ERC Starting Grant
Portrait photo of Marry-Anne Karlsen

Kva rolle spelar ekspertkunnskap i asylsaker?

Migrasjonsforskar Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB får prestisjefylt tildeling frå EU for å forske på ekspertkunnskap i asylfeltet.

UiBs strategi og mangfaldspolitikk
A person is sitting at a table in front of a computer, behind them is a person participation in a live Zoom call

Korleis legg Universitetet i Bergen til rette for mangfald?

Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?

Åpent møte:
BIlde av Antonia Johanessen

Fikk innspill om mangfold og inkludering

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.