Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er eit tverrfakultært forskingssenter som har som si viktigaste oppgåve å styrke den kritiske mangfalds-, seksualitets- og kjønnsforskinga ved Universitetet i Bergen.

Våre kjerneaktivitetar er forsking, formidling, og utdanning.

>> Les meir om SKOK her.

Vil du vite kva som skjer på SKOK? Møt dei tilsette, sjå oversikta over arrangementa våre her, følg oss på Facebook and Twitter og send oss ein e-post dersom du ønskjer å vere på e-postlista vår.

ERC Starting Grant
Portrait photo of Marry-Anne Karlsen

Kva rolle spelar ekspertkunnskap i asylsaker?

Migrasjonsforskar Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB får prestisjefylt tildeling frå EU for å forske på ekspertkunnskap i asylfeltet.

ERC-tildeling
Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen.

ERC Starting Grant til forsking på migrasjon og diamantbelegg

Banebrytande forskingsidear om migrasjon og diamantbelegg har gjeve Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen Starting Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC).

UiBs strategi og mangfaldspolitikk
A person is sitting at a table in front of a computer, behind them is a person participation in a live Zoom call

Korleis legg Universitetet i Bergen til rette for mangfald?

Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?

Åpent møte:
BIlde av Antonia Johanessen

Fikk innspill om mangfold og inkludering

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.

Podkast
Logo of the podcast Refugee Law Refugee Lives

Refugee Law and Refugee Lives

En podkastserie fra forskningsprosjektet TemPro som utforsker de stadig mer midlertidige asylvilkårene i Europa og globalt.