Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hovedinnhold

Studer kjønnsstudium

Studer kjønnsstudium hjå oss! 


Kjønnsstudium utfordrar synspunkta og verdiane dine kring kjønn og seksualitet. Senter for Kvinne- og kjønnsforsking tilbyr eit Bachelorprogram i Kjønnsstudium og eit årsstudium i Kjønn, seksualitet og mangfald. Desse studia gir deg kompetanse som er ettertrakta i alle yrke som arbeider med og for mennesker, i alt frå barnehagar til reklamebyrå. Du lærer deg å analysere, forstå komplekse omgrep og fenomen samt grunnleggjande trekk ved moderne norsk likestillingshistorie. 

Hugs å søke på samordna opptak innan 15. april.

Vår studierettleiar Sigrid tek i mot spørsmål på mail og telefon om det du måtte lure på. 
 

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er eit tverrfagleg senter for forsking, formidling og undervising om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har ein kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspelet mellom kjønn og andre maktstrukturar i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er ein pådrivar for kjønnsforsking ved UiB, samt ein aktiv aktør innan kjønnsforsking nasjonalt og internasjonalt.

Senteret tilbyr bachelorprogram i kjønnsstudium, årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald og forskarutdanning.

Kontaktinformasjon

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: PB 7805, 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 27 05
E-post: post@skok.uib.no

 

Blog post
Stones

FEMSAG conceptual primers, 2nd round: “Sex” and “Gender”

A conceptual primer on the second half of the FEMSAG project title “Feminist Theory After Sex and Gender”.
TemPro project
A young woman in winter clothing in front of a beach

How is the “Return Turn” experienced by refugee families in Denmark?

The TemPro project's PhD student, Sarah-Louise J. Mortensen, explores how Syrian and Somali refugee families experience and cope with “temporary residence” and “return” in their everyday life in Denmark.
Nyutgivelse
Russianrapisracist

The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics

Det siste tiåret har kunst og kultur blitt gjenstand for ulike politiske kontroverser i Russland.

Debattinnlegg
Bilde av Randi Gressgård og Asbjørn Grønstad

Væpnet til tennene med ytringsfrihet

Ytringsfrihetsretorikken tjener et dobbelt formål: Å sikre seg retten til å snakke usanksjonert, samt å begrense minoriteters og den ‘politiske korrekte’ akademikerelitens ytringsrom ved å diskreditere dem.
Doktoravhandling
Picture of Noor Jdid

Forventningen om aktive medborgere kan oppleves eksluderende

Å bli en god medborger er ikke noe alle føler de kan oppnå. Det mener Noor Jdid som har sammenliknet folks opplevelser av å være aktive medborgere i Norge og Danmark.