Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Ph.d.-kurs
Vinter på Solstrand

Allmennkurset 2018: Nye perspektiver på interseksjonell kjønnsforskning

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning inviterer til Allmennkurset 2018: Nye perspektiver på interseksjonell kjønnsforskning 10. - 12. desember 2018
Forskning
steinmur

FEMSAG

“Feminist theory after sex and gender” (FEMSAG) er et tverrfaglig og metodologisk nyskapende forskningsprosjekt som vil sette veltablerte og stadig operative antakelser angående arv vs. miljø-komplekset i feministisk teori under lupen. Prosjektets betimelighet er gitt ved den stadige interessen,...

Teori og analyse
Kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse i forskningen

Hvorfor er det viktig å sikre kjønnsbalanse i forskningen, og hvilke metodologiske og epistemologiske konsekvenser følger av en slik balanse?

Nytt videreutdanningskurs
Nytt deltidsstudium: Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er idealer å strekke seg etter, men har vi det mangfoldet i samfunn og arbeidsliv som vi liker å snakke om? Nytt deltidsstudium ved UiB tar for seg aktuelle likestillings- og mangfoldsutfordringer med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. Søknadsfrist: 10....

Notes from the Field
Termini train station

Waiting around? On temporal irregularity and im/mobility among Afghans within Europe

Les det nyeste innlegget fra stipendiat Halvar A. Kjærre, og hans arbeid blant afghanere i Europa.