Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: PB 7805, 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 27 05
E-post: post@skok.uib.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er eit tverrfagleg senter for forsking, formidling og undervising om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har ein kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspelet mellom kjønn og andre maktstrukturar i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er ein pådrivar for kjønnsforsking ved UiB, samt ein aktiv aktør innan kjønnsforsking nasjonalt og internasjonalt.

Senteret tilbyr også eit bachelorprogram i kjønnsstudium, eit årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald og forskarutdanning.

Ny student hjå oss? Sjekk ut program for studiestarten og hugs å gå gjennom denne sjekklista før studiestart.
Studievegleiar Sigrid Sandal er tilgjengeleg alle kvardagar 9-16 om du har spørsmål.

Møt forskaren
Illustrasjon av mennesker i ulike farger med synlige hjerner

Nevromangfald og kjønn

Prosjektet til doktorgradskandidat Emily Violet Maddox ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) handlar om nevrologiske tilstandar og deira samspel med kjønn.

Blogginnlegg
Scrabble tiles spelling out feminism

Filosofiske spørsmål i kjernen av feministisk teori

I eit nyleg blogginnlegg samanfattar Claus Halberg utgangspunktet for prosjektet sitt i feministisk teori og hevdar at filosofiske spørsmål ligg i kjernen av denne teorien.

Regnbogedagane i Bergen 2020
Regnbogefargar

Skeive perspektiv på SKOK

Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.

Videointervju med WAIT-forskar

Shahram Khosravi om pandemien og grenser

I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.

Møt forskeren
Full størrelses portrett

#metoo

Post doctor Redi Koobak forsker på #metoo i akademia.