Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Enkeltemne om kjønn

Enkeltemne med kjønnstematikk kan inngå i graden din som valemne og gjere den både breiare og djupare. Under finn du ei oversikt over slike emne ved Universitetet i Bergen.

Scrabble tiles spell nonbinary
Enkeltemne om kjønn finn du både ved SKOK og elles på UiB.
Foto/ill.:
Sharon McCutcheon/Unsplash

Hovedinnhold