Hjem

Kjønnsperspektiv

Hovedinnhold

Ei kvinne med blått hår og regnbogefarga solbriller

Kjønnsperspektiv i forskningen

Dette er en ressursside for arbeidet med å oppnå kjønnsbalanse og integrere kjønnsperspektiver i forskning ved UiB. Siden er laget av og oppdateres av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

På siden finner du bl.a. en oversikt over grunnleggende begreper og perspektiver på kjønn, kjønnsperspektiver- og balanse ved UiB, en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til ulike eksterne finansiører, samt best-practice eksempler fra prosjekter ved UiB og fra andre kilder.

Om senteret
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Om SKOK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke den kritiske mangfolds-, seksualitets- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.

Forskningsprosjekt
Illustrasjon av prosjektet GenderAct

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker Det matematisk-naturfaglige fakultet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene.
Forskergruppe
Rainbow colours reflected in water

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking.
Ph.d.
bilde fra doktordisputas høsten 2015

Forskerutdanning

SKOK er et tverrfakultært senter med ph.d.-kandidater tilknyttet ulike ph.d.-program og forskerskoler ved UiB.

Doktorgradsutdanning
PhD stafett

Ph.d.-stafett

SKOK sitt årlige ph.d.-seminar for stipendiater som skriver avhandlinger med et kjønnsperspektiv.