Hjem

Kjønnsperspektiv

Hovedinnhold

Understanding gender dimension for MSCA projects

Kjønnsperspektiv i forskningen

Denne siden er tenkt som en ressursside for arbeidet med å oppnå kjønnsbalanse i forskergrupper og med å integrere kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter ved UiB.

På siden vil du finne en oversikt over grunnleggende begreper og perspektiver på kjønn, en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til ulike eksterne finansiører, samt best-practice eksempler fra prosjekter ved UiB og fra andre kilder.

Du vil også finne en oversikt over eksisterende nettressurser.

Fra kjonnsforskning.no
Forskningsrådets Jesper Simonsen

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.
Fra kjonnsforskning.no
Å ha et godt blikk for kjønn og kjønnsforskjeller blir stadig viktigere i forskningsverdenen.

Hva er kjønnsforskning?

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.
Fra Kjonnforskning.no
Blonde women in glasses dressed in black, white and red speaks in front of a microphone with both hands raised

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.
Fra kjonnsforskning.no
Beret Bråten, forsker ved Fafo, var ordstyrer for paneldebatten under kjønnsforskningsprogrammets avslutningskonferanse.

Mainstreaming skaper debatt

Kjønnsforskningen skal integreres i alle forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Men er det en god idé, og vil det fungere? Dette er spørsmål flere kjønnsforskere nå stiller.
Fra forskningsradet.no
NFR Horizon 2020

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.