Hjem

Kjønnsperspektiv

Understanding gender dimension for MSCA projects

Kjønnsperspektiv i forskningen

Som ledd i arbeidet med å sikre kjønnsbalanse og integrere kjønnsperspektiver i forskningen ved UiB tilbyr Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) kurs i kjønn i forskningsprosjekter til stipendiater, forskere, og forskningskoordinatorer. Kurspakken gir deltakerene en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til EU og NFR, samt verktøy som kan bidra til å øke kvaliteten på forskningen ved UiB.

Denne siden er tenkt som en ressursside for arbeidet med å oppnå kjønnsbalanse i forskergrupper og med å integrere kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter ved UiB. På siden vil du finne en oversikt over grunnleggende begreper og perspektiver på kjønn, en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til ulike eksterne finansiører, samt best-practice eksempler fra prosjekter ved UiB og fra andre kilder. Du vil også finne informasjon om SKOK sitt kurstilbud til PhD-stipendiater, forskningskonsulenter og forskere, samt en oversikt over eksisterende nettressurser.

Fra kjonnsforskning.no
Forskningsrådets Jesper Simonsen

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.
Fra forskningsradet.no
NFR Horizon 2020

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. - Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Fra forskningsradet.no
Kjønnsperspektiv i forskningen

– Kjønnsperspektiver handler om liv og død

Over 100 forskere fra ulike land, disipliner og miljøer var samlet i Forskningsrådet til konferansen EnGendering Excellence, 4. og 5. juni, 2015.
Fra kjonnsforskning.no
Å ha et godt blikk for kjønn og kjønnsforskjeller blir stadig viktigere i forskningsverdenen.

Hva er kjønnsforskning?

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.
Fra kjonnsforskning.no
Londa Schiebinger

http://kjonnsforskning.no/nb/2014/09/kjonnsperspektiver-i-forskning-redder-liv-o…

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.