Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Seminar

Bachelorstafett våren 2024

Senter for kvinne- og kjønnsforskning inviterer alle studenter som skriver bacheloroppgave med kjønnsperspektiv til bachelorstafett.

Sign: Universitetet i Bergen, Ida Bloms hus, with SKOK and SVT's full names
Velkommen til bachelorstafett i Ida Bloms hus, Parkveien 9!
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Studenter fra alle disipliner og fakulteter er velkomne.

Bachelorstafetten er et heldagsseminar der alle får 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter blir det 15 minutter til diskusjon av prosjektet, med spesiell vekt på kjønnsperspektivet. Kandidatene får innspill fra både fagpersoner ved SKOK og medstudenter.

Tanken bak bachelorstafetten er å skape en møteplass for studenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltagerne får mulighet til å knytte nyttige kontakter med hverandre og få innspill fra andre fagpersoner enn veileder. I tillegg kan det være inspirerende å høre om hva andre studenter jobber med.

I tillegg til navn, e-postadresse, eventuelle allergier/matpreferanser/tilretteleggingsbehov og spesialiseringen du hører til, ønsker vi at du legger ved oppgavens tittel og noen setninger/stikkord for innholdet.

Påmeldingsfrist: 15. mars.

Stafetten finner sted i SKOKs lokaler i Parkveien 9 (rett ved siden av Studentsenteret). Merk at det kan bli endringer i klokkeslett.