Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Masterstafett

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB avholder hvert vårsemester en masterstafett for masterstudenter som skriver oppgave med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn. Masterstudenter fra alle fagområder og fakulteter er velkommen til å delta.

seminardeltakere
Foto/ill.:
Gilda Seddighi

Tanken bak masterstafetten er å skape en møteplass for studenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltakerne får mulighet til å knytte nyttige kontakter og få innspill fra andre fagpersonar enn veileder. I tillegg kan det vere inspirerande å høre om hva andre studenter arbeider med. Masterstafetten er et heldagsseminar hvor hver deltaker får 15 minutter til å legge fram sine prosjekter. Deretter vil vi bruke 15 minutter på en diskusjon av innlegget. På denne måten får deltakerne muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og få innspill fra fagpersoner på SKOK.

Stafettlagene er satt sammen av masterstudentar fra ulike fag på HF-, SV- og Psykologisk fakultet. Tematisk er spennvidden stor, og kan omhandle alt fra virkningen mikrokreditt har for kvinner på landsbygden i Peru, via en arkeologisk undersøkelse av kvinners betydning i overgangen fra norrøn religion til kristendom i Norge, til en etnografisk studie av maskulinitet i militæret. Det har også vært stor variasjon i hvor langt i prosessen de ulike prosjektene er kommet. Noen har vært helt i startgropen og ser på dette som en god mulighet til å prøve ut tanker om utformingen av prosjektene, mens andre har vært helt i sluttfasen og har presentert nesten ferdige analyser. I tillegg til kjønnsperspektivet, har felles for alle deltakere vært smittende entusiasme og engasjement både for eget materiale, og medstudentene sine mangfoldige prosjekt.

Du finner lenke til vårens masterstafett nederst på denne siden. Velkommen!

Ved spørsmål, ta kontakt på post@skok.uib.no