Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Arrangementer ved SKOK

Her finner du en oversikt over SKOKs arrangementer - både i inneværende og tidligere semester.

Sign in front of SKOK/SVT office building
Mange av SKOKs arrangementer finner til vanlig sted i Ida Bloms hus, Parkveien 9, men i de ekstraordinære årene 2020 og 2021 har også et flertall av arrangementene vært digitale.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB

Hovedinnhold

Under SKOKs semesterprogram finner du SKOKs program for inneværende semester og tilbake til høsten 2018.

Under Arrangementer dette semesteret finner du en oversikt over inneværende semesters arrangementer - de nyeste arrangementene ligger øverst.

Arrangementer dette semesteret