Home
Centre for Women's and Gender Research
Book launch

The paradigm shift in Danish asylum policy and Norwegian experiences

Welcome to the launch of the book Paradigmeskiftets konsekvenser and to a panel conversation about the 'return turn' in Norwegian asylum policy.

To stabler med eksemplarer av boken Paragdigmeskiftes konsekvenser
Two of the book's editors, Mikkel Rytter and Sarah-Louise J. Mortensen, are part of the RCN-funded research project TemPro, which is led by Jessica Schultz at CMI. Centre for Wome's and Gender Research (SKOK) is one of the partners.
Photo:
Aarhus Universitetsforlag

Main content

The language of the event was Norwegian/Danish, and so the below information is in Norwegian only.

->> Listen to a recording of the event here (in Norwegian/Danish)

I 2019 erklærte danske myndigheter et «paradigmeskifte» i asylpolitikken: Fra nå ble alle flyktningers opphold midlertidig, og flyktninger skal sendes tilbake til opprinnelseslandet så fort som mulig. De som ikke reiser frivillig, må bo på utreisesentre til de kan utvises.

Paradigmeskiftets konsekvenser er den første boken som systematisk belyser konsekvensene av dagens danske flyktningpolitikk. To av bokens forfattere kommer til Litteraturhuset for å samtale om hvordan paradigmeskiftet påvirker flyktninger, fagfolk og frivillige, og om hvilke betydning politikken har for forholdet mellom innbyggere, staten og velferdssamfunnet.

Dansk politikk er del av en europeisk trend. Vi inviterer til en panelsamtale om de markante endringene i norsk asylpolitikk siden 2015 - endringer som har gått langt under radaren i offentligheten, men som innebærer en ny usikkerhet og midlertidighet i flyktningebeskyttelsen. Ser vi danske tilstander i Norge?

Program:

  • Samtale om Paradigmeskiftets konsekvenser 

Forsker Kari Anne Drangsland (UiB) samtaler med to av bokens forfattere: Professor i antropologi ved Aarhus Universitet, Mikkel Rytter (bokens redaktør) og professor ved juridisk institutt ved Aarhus Universitet, Jens Vedsted-Hansen.

Samtalen vil være på norsk og dansk.

  • Panelsamtale om norsk asylpolitikk

Seniorforsker og jurist ved CMI, Jessica Schultz, enhetsleder ved Introduksjonssenteret for flyktninger, Carjet Demir, og avdelingsleder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger avd. Bergen, Michel Bafondoko.

Samtalen vil være på norsk og ledes av journalist i Bergens Tidende, Osama Shaheen.