Home
Centre for Women's and Gender Research
Publications

Publications at the Centre for Women's and Gender Research

Here you will find publications by the researchers at the Centre for Women's and Gender Research. The page is continuously updated.

books
Photo:
colorbox

Main content

Publications 2024

Drangsland, Kari Anne (2024) Speaking Racism – Raciolinguistic Frontiers, Worth and Belonging in the Governing of Refugees in Norway. Geopolitics.

Publications 2023

Arora, Swati; Koobak, Redi & Lykke, Nina (2023) Decolonization, the University, and Transnational Solidarities, in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Bakos, Petra; Koobak, Redi & Mohamed, Kharnita (2023) From Affective Pedagogies to Affected Pedagogues (2023), in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Gressgård, Randi & Lozic, Vanja (2023) Shifting notions of vulnerability and learning in Swedish prevention policy, in Heath-Kelly, Charlotte & Gruber, Barbara (eds.) Vulnerability: Governing the social through security politics. Manchester University Press, 2023.

Jacobsen, Christine M. & Karlsen, Marry-Anne (2023) The Meanings of Chronopolitics and Temporal Awareness in Feminist Ethnographic Research, in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (eds.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (2023) "Vent ikke noen beskjedenhet fra meg". Om kanoniseringen av en forfatter, in Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (eds.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Jegerstedt, Kari & Marhaug, Sofie (2023) De varme hendene: Betraktninger over den politiske kunstens (u)mulighet, in Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (eds.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Karlsen, Marry-Anne (2023) Governing migration through vulnerability at Spain’s southern maritime border: a malleable concept in a securitised and marketised regime. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Kawesa, Victoria; Koobak, Redi & Lykke, Nina (2023) Living an African Feminist Life - Decolonial Perspectives (2023), in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Kawesa, Victoria; Vlachou, Maria; Knobblock, Ina; Koobak, Redi; Mehrabi, Tara; Tlostnanova, Madina & Lykke, Nina (2023) Loving Coalitions: Seven Texts on Feminist Resistance. Janus Unbound - Journal of Critical Studies. Vol. 3, Issue 1.

Kawesa, Victoria; Vlachou, Maria; Knobblock, Ina; Koobak, Redi; Mehrabi, Tara; Tlostnanova, Madina & Lykke, Nina (2023) The magic of feminist bridging: A mosaic of anti-racist speech bubbles about Othering in Swedish Academia. Kvinder, Køn & Forskning, 36(2), 147–161

Kawesa, Victoria; Koobak, Redi & Lykke, Nina (2023) Living an African Feminist Life - Decolonial Perspectives (2023), i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Koobak, Redi (2023) Scenes of Precarity, i Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Koobak, Redi (2023) The Queer Afterlives of Texts. European Journal of Women's Studies. 30(1), 106-112

Koobak, Redi & Tali, Margaret (2023) Rendering Race Through a Paranoid Postsocialist Lens: Activist Curating and Public Engagement in the Postcolonial Debate in Eastern Europe, in (eds.) Blaagard, Bolette; Marchetti, Sabrina; Ponzanesi, Sandra & Bassi, Shaul (2023) Postcolonial Publics: Art and Citizen Media in Europe. Venice: Edizioni Ca’ Foscari (Studi e ricerche; 30)

Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra; Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Colliding Words and Worlds, in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Yangeldina, Dinara (2023) Beautiful Diversity? Diversity Rhetoric, Ethnicized Visions, and Nesting Post-Soviet Hegemonies in the Multimedia Project The Ethnic Origins of Beauty, in (ed.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Yangeldina, Dinara (2023) Generations of Feminist Translations: Connecting Russophone Academic and Activist Feminist Translation Debates Across the 2000s and 2010s, in Sätre, Ann-Mari; Gradskova, Yulia; Vladimirova, Vladislava (eds) Post-Soviet Women. Sustainable Development Goals Series. Palgrave Macmillan, Cham

Aarstein, Kjersti Irene (2023) Vanskelige mødre i norsk litteratur. Av måneskinn gror det ingenting og Herdis-triologien i tradisjonen for konfliktpregede mor-datter-fortellinger, in Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (eds.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Publications 2022

Johansen, Hanne M. (2022) Kapittel 2.12: Tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning, i Andersen, Astri, Blažević, Dunja & Elvbakken, Kari Tove (red.) Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3, Universitetet i Bergen 1946-2021. Fagbokforlaget, 2022.

Gressgård, Randi (2022) Kapittel 7 Interseksjonalitet og ignoranse: Fra synliggjøring til avkolonialisering, in Cora Alexa Døving (ed.) Rasisme - Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget, 2022.

Gressgård, Randi (2022) Dialogue in a Polarized World - Is There a Way Out? i Dunaj, Ľ., & Mertel, K.C. (Eds.) (2022) Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics. London: Bloomsbury Academic

Halberg, Claus (2022) «Natur» er også et ord: Om å ta natur på alvor i feministisk teori. Tidsskrift for kjønnsforskning. Volum 46, Issue 2, pp. 72-84.

Halberg, Claus (2022) Neurosexism, Neurofeminism, and Neurocentrism: From Gendered Brains to Embodied Minds. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Jacobsen, Christine M. (2022)  Temporality and the politics of the migrant body. Anthropologie & Santé [Online], 24 bis (hors-série)

Jegerstedt, Kari (2022) Simone de Beauvoir og den feministiske arven etter Hegel. Revisjon, subversjon, dekonstruksjon. Agora Nr. 4, 21-1,22.

Johansen, Hanne Marie (2022) Visjon om et familievennlig og tørrlagt Norge! Kvinners avholdskamp på kristen grunn. Et feministisk og internasjonalt perspektiv, i Okkenhaug, Inger Marie & Skeie, Karina Hestad (red.) (2022) Transnasjonale perspektiv på sekularitet og religion. Norske aktører, ideer, forhandlinger og praksis 1846-1986. Universitetsforlaget.

Koobak, Redi (2022) The lay of the land. European Journal of Women’s Studies. 29(3):379-383.

Publications 2021

Karlsen, Marry-Anne (2021). Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway. London and New York, Routledge.

Jacobsen, Christine M. (2021) God will reward you: Muslim practices of caring for precarious migrants in the context of secular suspicion. Contemporary Islam 15, 153–168.

Koobak, Redi; Tlostanova, Madina & Thapar-Björkert, Suruchi (eds.) (2021) Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice (1st ed.) Routledge.

Maddox, Rowan (2021). Reading Walter Benjamin with a Disability Lens. The Storyteller and The Mummerehlen. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 15, (1), 93–108.

Publications 2020

Jacobsen, C. (Ed.), Karlsen, M.A. (Ed.), Khosravi, S. (Ed.). (2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. London: Routledge.

Koobak, Redi; Tapar-Björkert, Suruchi (2020). Common Ground: Exploring Hospitality through Art. Discover Society.

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 0(0) 1–18.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Gressgård, Randi; Lewicki, Paweł and Smoczyński, Rafał (red.) (2020). Intersections. East European Journal of Society and Politics, (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality")6(3).

Gressgård, Randi and Smoczyński, Rafał. "Noble Polish sexuality and the corrupted European body". Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 13-32.

Gressgård, Randi and Husakouskaya, Nadya. "Europeanization as civilizational transition from East to West: The diffusion of sexual modernity and racial displacement in Ukraine". Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 74-96.

Gressgård, Randi and Lozic, Vanja (2020): "The shifting status of failure and possibility: Resilience and the 'shift' in partnership-organized prevention in Sweden." Politics 40(3): 332-347.

Jegerstedt, Kari (2020). Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace, in Rösing et al. (red.) Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier, Bloomsbury Academic.

Sandal, Sigrid (2020) Transvestittbehandlingssspørsmålet. Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952-1979. Historisk tidsskrift. Volum 99 (4), 316-331

Yangeldina, Dinara (2020) #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy, in The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Bergen: Dept of Foreign Languages, University of Bergen.

Publications 2019

Gressgård, Randi. (2019). "Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet". Tidsskrift for Samfunnssforskning. Vol. 60 (1). 

Gressgård, Randi. (2019). "The racialized death-politics of urban resilience governance." Social Identities (special issue on "racial urbanities," eds. Manuela Boatca, Karim Murji and Giovanni Picker) 25(1): 11–25

Gressgård Randi, Vanja Lozic. The shifting status of failure and possibility: Resilience and the ‘shift’ in partnership-organized prevention in Sweden, 2019, Politics.

Halberg, Claus. Do Brain Decoders Have an Ontological Mind of Their Own? Response to Nikolas Rose, Article Commentary, Body & Society, SAGE journals.

Halberg, Claus (2019) (Ne pas) avoir foi en les choses: le cognitivisme et le fondement abyssal de la vie, i: Action Et Incertitude: Les Epreuves de l'Incertain. Schwabe Verlag

Gjerden, Jorun Svensen; Jegerstedt, Kari & Švrljuga, Željka (eds.) (2019). Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill | Rodopi.

Johansen, Hanne M. Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag, Samlaget

Jacobsen, Christine M. (2019). “On Feminist Critique and How the Ontological Turn is Queering Anthropology” (w. Annelin Eriksen), in Paul Boyce, EJ Gonzalez-Polledo & Silvia Posocco – (ed.) Queering Knowledge: Analytics, Devices and Investments after Marilyn Strathern. Routledge: London and New York.

Koobak, R. (2019) "Artistic Interventions: Gender and Nation in Contemporary War Art" in Åse, C. (Ed.), Wendt, M. (Ed.). (2019). Gendering Military Sacrifice. London: Routledge

Koobak, R. (2019) "Determined Disidentifications: Reframing the Limits of the Field Imaginary of Feminist Studies" in Teresa Kulawik & Zhanna Kravchenko - (eds.) Borderlands in European Gender Studies. Beyond the East-West Frontier. Routledge.

Tlostanova, M., Thapar-Björkert, S., & Koobak, R. (2019). The Postsocialist ‘Missing Other’ of Transnational Feminism? Feminist Review, 121(1), 81–87.

Aarstein, Kjersti (2019) H.C.Andersen's Black Venus Fairy Tale. "The Marsh King's Daughter" and the Aftermath of Danish Colonialism, i Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers, 41-62

Publications 2018

Jacobsen, Christine M.; Vestel, Viggo Jan (2018) 'Look into my eyes': music, religion, and the politics of Muslim youth in Norway. Journal of Muslims in Europe, Volum 7.(1) s. 47-72

Koobak, Redi (2018) Narrating Feminisms: What Do We Talk about When We Talk about Feminism in Estonia? Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography. Volume 25.(7), 1010-1024

Tretvik, Aud Mikkelsen; Johansen, Hanne Marie; et al. Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10

Publications 2017

Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden i Tidsskrift for velferdsforskning 2017

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? i Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348

Gressgård, Randi. The racialized death-politics of urban resilience governance in Social Identities 2017 https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

Gressgård, Randi. Aseksualitet- ei utfordring frå periferien av seksualitetsfeltet i Syn og Segn 2017 ;Volum 123.(3) s. 72-77

Halberg, Claus. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165

Jacobsen, Christine M, (2017) The (in)egalitarian dynamics of Gender Equality and Homotolerance in Contemporary Norway i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan

Jacobsen, Christine M. Veiled Nannies and Secular Futures in France. Ethnos 2017

Karlsen, Marry-Anne (2017) The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State, i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan

Publications 2016

Gjerden, J., Jegerstedt, K., & Švrljuga, Ž. (2016). “The Venus Hottentot Is Unavailable for Comment”: Questioning the Politics of Representation Through Aesthetic Practices. In Gendered Citizenship and the Politics of Representation (pp. 281-303). Palgrave Macmillan UK.

Gressgård, R. (2016) Ekstrem forvandling: fra inkludering til brutal utstøting i samfunnsliv og økonomi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 34(2-3) pg. 236-243.Gressgård, R. (2016). Welfare Policing and the Safety–Security Nexus in Urban Governance. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), pg. 9-17.

Gressgård, R., & Gudrun Jensen, T. (2016). Planning for Pluralism in Nordic Cities. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), 1-8.

Husakouskaya, N. (2016, May). Queering Mobility in Urban Gauteng: Transgender Internal Migrants and Their Experiences of “Transition” in Johannesburg and Pretoria. In Urban Forum (pp. 1-20). Springer Netherlands.

Jacobsen, C. M., Fernando, M., & Jakobsen, J. (2016). Gender, sex and religious freedom in the context of secular law. Feminist Review, 113(1), 93-102.

McCormack, D., & Salmenniemi, S. (2016). The biopolitics of precarity and the self. European Journal of Cultural Studies, 19(1), 3-15.

Publications 2015

Gressgård, R. (2015). The instrumentalization of sexual diversity in a civilizational frame of cosmopolitanism and tolerance. Global Justice and Desire: Queering Economy, pg. 99-114.

Gressgård, R. (2015). The power of (re) attachment in urban strategy: interrogating the framing of social sustainability in Malmö. Environment and Planning A, 47(1), pg. 108-120.

Gressgård, R. (2015). The whole city or the city as a whole? Questioning the conceptual assumptions of social sustainability in urban governance. Transformations of Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability, pg. 199-216.

Jacobsen, C. M. (2015). Communicating Irregular Migration. American Behavioral Scientist, 59(7), 886-897.

Jacobsen, C. M., Stoltz, P., Gemzöe, L., Fahlgren, M., Bencivenga, R. (2015). Perspectives on gender studies in Denmark, Norway and Sweden. About gender. International journal of gender studies.

Johansen, H. M. (2015). Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning (4) pg. 280-293.

McCormack, D. (2015). Hopeful Monsters: A Queer Hope of Evolutionary Difference. Somatechnics, 5(2), pg. 154-173.

McCormack, D., & Riggs, D. W. (2015). The Ethics of Biomedical TourismSomatechnics, Volume 5 Issue 1, pg. 1-11.