Home

Centre for Women’s and Gender Research

Publications

Publications at the Centre for Women's and Gender Research

Here you will find publications by the researchers at the Centre for Women's and Gender Research. The page will be updated

books

Publications 2017

Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden i Tidsskrift for velferdsforskning 2017

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? i Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348

Gressgård, Randi. The racialized death-politics of urban resilience governance in Social Identities 2017 https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

Gressgård, Randi. Aseksualitet- ei utfordring frå periferien av seksualitetsfeltet i Syn og Segn 2017 ;Volum 123.(3) s. 72-77

Halberg, Claus. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165

Jacobsen, Christine M. The (in)egalitarian dynamics of Gender Equality and Homotolerance in Contemporary Norway i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 313-336

Jacobsen, Christine M. Veiled Nannies and Secular Futures in France. Ethnos 2017

 

Publications 2016