Hjem
Michael Sars-senteret
Genregulering og RNA biologi

Valen tilknytta forskningsgruppe

Vi studerer regulering av proteinsyntese under fosterutviklinga i sebrafisk og ikkje-konvensjonell translasjon av 5'UTRs og ikkje-kodande RNA.

RNA Valen
Foto/ill.:
Albert Pan

Hovedinnhold