Hjem
Michael Sars-senteret
Nyhende

Varsamt saman att

Etter ei lang nedstenging av laboratoriearbeidet grunna Covid-19 utbrottet, er dei fleste av oss no tilbake på labben for fullt. Her gjenopptek vi eksperimenta våre med ny giv og oppfriska idéar At dette er mogleg, kan vi takke våre dedikerte teknikarar, og somme forskarar for. Dei har teke vare på det biologiske materialet på senteret, inkludert våre eigne favorittdyr i det marine mangfaldet!

adobe-spark-post.jpg
Foto/ill.:
Mari Bergsvåg, Sars Centre

Hovedinnhold