Hjem
Michael Sars-senteret
News

Tara besøker Bergen under den toårige vitenskapelige ekspedisjonen TREC.

Medarbeidere ved Michael Sars-senteret fikk en eksklusiv mulighet til å besøke forskningsskipet Tara på fredag mens skonnerten lå i Bergen for å hente prøver, forsyninger og drivstoff. Etterpå besøkte Tara-forskerne senteret for omvisning i våre marine fasiliteter.

Neste
portrait of Sars group on board Tara
Foto/ill.:
Maéva Bardy / Scientific Journalist Fondation Tara Expéditions
1/22
Sars visit of Tara
Emmanuel Boss, professor i oseanografi ved University of Maine og sjefforsker for Tara Europa, introduserer Tara for Sars-besøkende.
Foto/ill.:
Melanie Burford
2/22
Sars visit of Tara
Medarbeidere fra Michael Sars-senteret om bord på Tara.
Foto/ill.:
Melanie Burford
3/22
Sars visit of Tara
Tara ligger til kai i Bergen havn.
Foto/ill.:
Melanie Burford
4/22
Sars visit of Tara
Emmanuel Boss, professor i oseanografi ved University of Maine og sjefforsker for Tara Europa, introduserer Tara for Sars-besøkende.
Foto/ill.:
Melanie Burford
5/22
Sars visit of Tara
Tara ligger til kai i Bergen havn foran Bryggen.
Foto/ill.:
Melanie Burford
6/22
Sars visit of Tara
Professor Emmanuel Boss fortsetter sin rundreise på Tara.
Foto/ill.:
Melanie Burford
7/22
Sars visit of Tara
Et portrett av Sir Peter Blake som eide Tara, som den gang het Seamaster, før han ble drept av pirater ved Amazonas' munning i Brasil i 2001. Den franske designeren Agnès Troublé og sønnen Étienne Bourgois bestemte seg for å kjøpe skonnerten i 2003 for å videreføre Sir Peter Blakes arbeid "til fordel for og beskyttelse av havet".
Foto/ill.:
Melanie Burford
8/22
Sars visit of Tara
Alexandre Jan fra Michael Sars-senteret, til høyre, lytter til Emmanuel Boss, sjefforsker for Tara Europa, og Morgane Guillam, bioingeniør på Tara.
Foto/ill.:
Melanie Burford
9/22
Sars visit of Tara
Sjefingeniør Luis Anthony Leon Florian fra Michael Sars-senteret stiller professor Emmanuel Boss noen spørsmål om Tara.
Foto/ill.:
Melanie Burford
10/22
Sars visit of Tara
Professor Emmanuel Boss gjør seg klar til å ta prøver fra havnen i Bergen.
Foto/ill.:
Melanie Burford
11/22
Sars visit of Tara
Innsamling av prøver i Bergen havn.
Foto/ill.:
Melanie Burford
12/22
Sars visit of Tara
Senior forskningstekniker Alexandre Jan, gjesteforsker Paula Miramon Miramón-Puértolas og ph.d.-kandidat Aishwarya Ravi undersøker vannprøven.
Foto/ill.:
Melanie Burford
13/22
Sars visit of Tara
Ph.d.-kandidat Aishwarya Ravi og professor Emmanuel Boss diskuterer funnene i utvalget.
Foto/ill.:
Melanie Burford
14/22
Sars visit of Tara
Foto/ill.:
Melanie Burford
15/22
Sars visit of Tara
Foto/ill.:
Melanie Burford
16/22
Sars visit of Tara
Tara-bioingeniør Morgane Guillam blir intervjuet av journalisten Maéva Bardy, mens Alexandre Jan venter sammen med Tara-forskerne Clara Trellu og Odette Beluche på Michael Sars-senteret under en omvisning i Sars' marine anlegg.
Foto/ill.:
Melanie Burford
17/22
Sars visit of Tara
Tara-forskerne Morgane Guillam, Clara Trellu og Odette Beluche lytter til Michael Sars' seniorforskningstekniker Alexandre Jan som viser frem Ctenophora Facility på Michael Sars-senteret under en omvisning i Sars' marine anlegg.
Foto/ill.:
Melanie Burford
18/22
Sars visit of Tara
Taras vitenskapsjournalist Maéva Bardy filmer forskerne som deler forskning og informasjon.
Foto/ill.:
Melanie Burford
19/22
Sars visit of Tara
Forsker Simon Raymond Henriet fra Chourrout Group viser Tara-forskerne Appendicularia Facility.
Foto/ill.:
Melanie Burford
20/22
Sars visit of Tara
Gjesteforsker Paula Miramon Miramón-Puértolas deler Cnidarian Facility med Tara-forskerne.
Foto/ill.:
Melanie Burford
21/22
Sars visit of Tara
Gjesteforsker Paula Miramon Miramón-Puértolas deler Cnidarian Facility med Tara-forskerne.
Foto/ill.:
Melanie Burford
22/22
Tilbake

Hovedinnhold

Tara Europa-ekspedisjonen er en toårig studie av marine kystøkosystemer som dekker 25 520 km langs den europeiske kystlinjen som en del av TREC (Traversing European Coastlines). Ekspedisjonen er ledet av European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i samarbeid med European Marine Biological Research Centre (EMBRC-ERIC), Tara Ocean Foundation, Tara OceanS Consortium og 70 vitenskapelige institusjoner. Michael Sars-senteret, som er EMBL-partner, og Institutt for biovitenskap (BIO) ved Universitetet i Bergen bidro med infrastruktur på bakken mens TREC-teamene var i Norge, det nordligste punktet på den to år lange reisen. Prosjektet, som startet i april 2003, er en tverrfaglig studie av menneskeskapte påvirkninger langs 120 transekter mellom land og hav langs den europeiske kystlinjen.

"Vi studerer det biologiske mangfoldet i havet og hvordan menneskelig aktivitet påvirker kystsamfunnene. Vi har samlet inn data over hele verden på tidligere ekspedisjoner, og det er viktig å studere våre egne kyster også", forklarer Morgane Guillam, bioingeniør på Tara.

Under besøket ble Michael Sars-forskere og teknikere vist rundt på den 36 meter lange skonnerten med aluminiums skrog, der et roterende team på seks forskere og åtte besetningsmedlemmer bor tett sammen. Til tross for den begrensede plassen har forskerne tilgang til et imponerende utvalg av utstyr for prøvetaking og miljøanalyse. "Jeg ble overrasket over hvor kompakt båten er, men likevel fullt utstyrt til å ha seilt og tatt prøver flere ganger over hele verden!" sier Aishwarya Ravi, doktorgradsstipendiat ved Michael Sars-senteret.

Jeg ble overrasket over hvor kompakt båten er, men likevel fullt utstyrt til å ha seilt og tatt prøver flere ganger over hele verden!
- Aishwarya Ravi, PhD

Inspirert av polarekspedisjonene til Fridtjof Nansen forestilte den franske forskeren Jean-Louis Étienne seg i 1989 een forskningsseilbåt som kunne navigere i de iskalde farvannene i Antarktis. Helt siden skonnerten ble satt i drift under det opprinnelige navnet Antarctica og omdøpt til Seamaster av den andre eieren, Sir Peter Blake, før den ble kjøpt av Agnès Troublé og sønnen Étienne Bourgois, som omdøpte den til Tara i 2003, har skonnerten vært dedikert til miljøekspedisjoner og havbevaringsarbeid over hele verden.

I løpet av sine sju store ekspedisjoner har Tara oppdaget mer enn 100 000 nye marine arter. Alle dataene som produseres om bord, gjøres fritt tilgjengelig for forskersamfunnet, noe som gir et vell av fremtidige forskningsmuligheter for bevaring av verdenshavene. "Tara er en utrolig mulighet for vitenskapen", sier Emmanuel Boss, professor i oseanografi ved University of Maine og sjefforsker for Tara Europa. Han forklarer at teamet bruker opptil 50 ulike laboratorieprotokoller ved hvert prøvetakingspunkt. Miljøparametere blir målt i sjøen og det blir samlet inn mange vannprøver for å karakterisere de lokale marine økosystemene.

Tara Europa fokuserer på biologisk mangfold på alle nivåer, fra virus til mellomstore planktonorganismer som fiskelarver og små maneter. Kjemiske miljøgifter blir også undersøkt. Kartlegging av alt fra farmasøytiske produkter til plast og plantevernmidler er avgjørende for å kunne håndtere miljø- og folkehelsetrusler i Norge og Europa.

"Havene er de viktigste økosystemene, og vi eksisterer ikke uten dem. Bevaring av havet er helt nødvendig, og det var inspirerende å se denne utrolige båten delta i globale prosjekter ved hjelp av tverrfaglige, banebrytende forskningsmetoder", sier Aishwarya.