Hjem
Michael Sars-senteret
News

Bringer sammen de nordiske utviklingsbiologimiljøene i Bergen

Konferansen Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting ga et unikt perspektiv på de nyeste fremskrittene innen utviklingsbiologi, tiltrakk seg et mangfoldig publikum og styrket forbindelsene mellom nordiske og internasjonale institusjoner.

Neste
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
1/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
2/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
3/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
4/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
5/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
6/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
7/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
8/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
9/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
10/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
11/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
12/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
13/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
14/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
15/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
16/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
17/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
18/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
19/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
20/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
21/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
22/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
23/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
24/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
25/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
26/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
27/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
28/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
29/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
30/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
31/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
32/33
Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford
33/33
Tilbake

Hovedinnhold

Møtet fant sted i Media City Bergen 28.-31. mai, og ble arrangert av Michael Sars-senteret ved Universitetet i Bergen, Swedish Developmental Biology Organisation (SWEDBO) og Finnish Society for Developmental Biology (FSDB). Konferansen tiltrakk seg 184 deltakere fra 13 forskjellige land, som samlet seg i Bergen for å delta på mer enn 30 foredrag om et bredt spekter av temaer innen utviklings- og stamcellebiologi. Universitetet i Bergen var høyt representert blant deltakerne, med 105 deltakere og fem inviterte og utvalgte foredragsholdere.

Skaper nye forbindelser i Norden

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, åpnet møtet med å understreke betydningen av samarbeid i Norden. "Samarbeidsånden som kjennetegner vår region, har vært avgjørende for å fremme utviklingsbiologien", sa hun. "Ved å samarbeide, dele ressurser og bygge nettverk styrker vi vår kollektive evne til å innovere og bidra på en meningsfull måte til vitenskapen og samfunnet."

Samarbeidsånden som kjennetegner vår region, har vært avgjørende for å fremme utviklingsbiologien.Ved å samarbeide, dele ressurser og bygge nettverk styrker vi vår kollektive evne til å innovere og bidra på en meningsfull måte til vitenskapen og samfunnet.
- UiB Rektor Margareth Hagen 

Michael Sars-symposiet, som Michael Sars-senteret har arrangert årlig siden 2022, er et endagsarrangement med lokale og internasjonale inviterte foredragsholdere som arbeider med et bredt spekter av marine organismer. Forslaget om å integrere symposiet med Nordic Societies for Developmental Biology Meeting, initiert av medarrangørene Prof. Fabian Rentzsch (Institutt for biovitenskap, UiB) og Luiza Ghila (Klinisk institutt 2, UiB), ble møtt med entusiasme av arrangørene av Michael Sars Symposium, Marios Chatzigeorgiou og Patrick Steinmetz. "Fra Michael Sars-senterets perspektiv så vi dette som en uvurderlig mulighet til å utnytte det internasjonale nettverket til de nordiske foreningene til å synliggjøre senterets ekspertise i og utenfor Skandinavia", forklarer Patrick.

Et mangfold av forskningstemaer og modellorganismer

Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford

Programmet dekket et bredt spekter av forskningstemaer og modellorganismer, fra grunnleggende utviklingsbiologi til stamcelle- og biomedisinsk forskning. "Møtene i de nordiske organisasjonene for utviklingsbiologi fokuserer vanligvis på modellsystemer og biologiske prosesser som har betydning for menneskers helse", sier Fabian. "Fellesmøtet var en fantastisk mulighet til å lære om utviklingsbiologiens relevans for å forstå andre grunnleggende spørsmål. Jeg tror at vi etter dette møtet er enda mer begeistret for forskningsfeltet vårt, og mange av oss tar med oss nye ideer til prosjekter og samarbeid hjem."

Bredden i temaer og systemer ble entusiastisk mottatt av deltakerne. "Det var virkelig mangfoldet av biologiske tilnærminger og modeller som gjorde dette møtet til en absolutt fornøyelse", sa Maximilian Fürthauer, forskningsgruppeleder ved Institut de Biologie Valrose i Nice i Frankrike, som var en av de inviterte foredragsholderne. Kirsty Wan, førsteamanuensis ved University of Exeter, var enig, og la til: "Arrangørene bør gratuleres med å ha satt sammen et så fascinerende og mangfoldig program, som utvilsomt gjenspeiler den unike karakteren til den vitenskapelige forskningen som foregår i Bergen".

Posterpriser til UiB

Konferansen ga også en plattform for yngre forskere til å dele sitt arbeid gjennom flash talks og en postersesjon. En komité bestående av inviterte foredragsholdere fra de nordiske organisasjonene delte ut konferansens to posterpriser til Michael Sars-senterets ph.d.-kandidater Inés Fournon Berodia og Noah Bruderer. "Den beste reklamen for Michael Sars-senteret og UiB kom utvilsomt fra senterets ph.d.-studenter og postdoktorer som vant posterpriser eller ble valgt ut til å presentere arbeidet sitt for det nordiske forskningsmiljøet", sa Patrick.

Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Kathrin Garschall

Fremhever betydningen av marint mangfold i forskningen

Parallelt med arrangementet ble deltakerne invitert til å oppdage de marine organismene som studeres ved Michael Sars-senteret i en popup-installasjon. Ribbemaneter, sjøpunger, marine ormer og mye mer ble vist i akvarier og under mikroskop, noe som fremhevet det lokale marine mangfoldet og betydningen av utradisjonelle marine arter for forskningen.

Foredragsholderne på Michael Sars-symposiet deltok på et besøk til senterets dyrefasiliteter, noe som utløste engasjerende diskusjoner og planer for fremtidig samarbeid. "Jeg satte også stor pris på den minneverdige omvisningen i fasilitetene, der hver gruppe tok seg tid til å presentere modellartene sine for oss", legger Kirsty til. "Det at vi kan utvikle noen av de mer "eksotiske" marine organismene til spennende, nye modellsystemer, åpner opp for mange nye muligheter for forskning, og dette er helt klart en av senterets styrker."

Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting
Foto/ill.:
Melanie Burford

Neste års arrangement

Inspirert av årets suksess ser arrangørene av Michael Sars Symposium allerede frem til neste års arrangement, som vil finne sted 5. juni 2025. Symposiet vil fortsette å knytte forbindelser mellom det lokale havforskningsmiljøet og resten av verden. "Bergen er definitivt et veldig spesielt sted, både vitenskapelig sett og stedene vi besøkte i byen, med en fantastisk ung atmosfære og en fantastisk utsikt", sa Cristian Cañestro, gruppeleder ved Universitetet i Barcelona, som var invitert som foredragsholder. Nok en overbevisende grunn til å delta på møtet i fremtiden!