Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
Nye stillinger

MUCS lyser ut nye stillinger

Oppbyggingen av MUCS-prosjektet, som skal studere mediebruk, hverdagslige erfaringer og samfunnsmessig respons på klimakrise og koronakrisen, fortsetter. Nye stillinger har blitt lyst ut.

lockdown illustrasjon
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

MUCS-prosjektet er i oppstartsfasen og bygger opp nødvendig forskningskapasitet. I den forbindelsen er det lyst ut to rekrutteringsstillinger, én Ph.D.-stipendiatstilling og én postdoc-stilling, med søknadsfrister henholdsvis 10. juni og 20. juni. Mens stipendiat-stillingen er plassert på Senter for klima og energiomstilling (CET) er postdoc-stillingen plassert ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Stillingsutlysningene er tilgjengelig her:

Foruten de overnevnte lenkene, kan ytterligere opplysninger om stillingene fås ved å henvende seg til prosjektleder professor Brita Ytre-Arne, alternativt professor Håvard Haarstad om ph.d-stillingen.

Den som vert ansatt i stipendiatstillingen vil bli tatt opp i fakultetets ph.d.-utdanning. Eventuelle spørsmål om ph.d.-utdanningen kan rettes til ph.d-koordinator Hanne Gravermoen.

Praktiske spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettast til personalseksjonen ved Bodil Hægland.