Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
Forskning

Forsker Solveig Høegh-Krohn om hennes rolle og utvikling i MUCS-prosjektet

Tidligere student med mastergrad fra Universitet i Bergen, Solveig Høegh-Krohn, forteller om sin rolle som forsker og utviklingen i den kvalitative forskningen i MUCS-prosjektet.

Man stands in pile of plastic litter and takes a photo
Foto/ill.:
Bakhrom Tursunov

Hovedinnhold

Forsker Solveig Høegh-Krohn er tidligere masterstudent ved Universitet i Bergen, med en særlig interesse og fordypning i norske avisers dekning av nyheter om klimaendringer og global oppvarming. 

Etter å ha levert sin avhanling: Etter enigheten - en kritisk diskursanalyse av "klimakrisen" i fire norske medier i 2020, har Høegh-Krohn jobbet som journalist for den lokale avisen Vestnytt. Hennes interesse og kompetanse innenfor kommunikasjon, språk og klima-og miljøspørsmål, ga henne i høsten 2023 rollen som forsker i MUCS-prosjektet hvor rollen innebærer gjennomføring av kvalitative intervjuer. Høegh-Krohn har høsten og vinteren 2022-2023 gjennomført 30 intervjuer av mennesker fra ulike strøk på vestlandet, fra by og bygd. 

Disse intervjuene kartlegger hvordan medier blir brukt i både hverdagslivet og i kriser og studerer hvilke rolle kjønn, alder, sosioøknomisk klasse og tilknytning til nærmiljøet påvirker folks   interesse for mediebruk og tanker rundt ulike kriser. 

De 30 informantene utgjør et kvalitativt panel hvor prosjektgruppen har mulighet til å gjennonføre oppføligningsrunder med digitale spørreundersøkelser for å analysere endringer i medie- og nyhetsbruken. På denne måten er de 30 første intervjuene, gjennomført av Høegh-Krohn, grunnlaget for videre analyser av utviklingen over tid blant de ulike informantene.