Hjem
Museumsprosjektet

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge og gjennomføre en rehabilitering av De naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen.

Hovedinnhold

Fakta om prosjektet:

  • Universitetsmuseet er planlagt oppusset for 600 millioner. 
  • I september 2015 åpnet den nye universitetsaulaen med tilhørende kafé, garderober og toaletter.
  • Midtbygget skal tilbakeføres til originalt utseende.
  • Nordfløyen vil romme skiftende utstillinger og topp moderne formidlings teknologi.
  • Byggearbeidene er forventet ferdig medio 2018, og gjeninnflytting kan da starte.
  • Forventet nyåpning av museet blir medio 2019.

Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, som også har foreslått til Landsverneplan at bygningen skal fredes etter verneklasse 1. Dette gjelder både eksteriør, interiør og utomhusanlegg. Bygget skal derfor behandles som fredet i hele rehabiliteringsperioden.

Statsbygg er byggherre og har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre rehabiliteringsprosjektet ved Universitetsmuseet i Bergen. Mer info om prosjektet på Statsbygg sine prosjektsider. 

Samfunnsmålet for prosjektet er å sikre ivaretakelse av nasjonal kulturhistorisk verdi i Bergen.

Ellers er det satt som mål å oppnå gode og sikre forhold for museets utstilte samlinger, etablere gode rammer for universitetets seremonier og representasjon, og å betjene publikum og besøkende på en fullgod måte. Inneklima og brannsikkerhet er to viktige områder som blir prioritert i rehabiliteringen, i tillegg til at bygningen skal ha en universell utforming.