Hjem
Avdeling for naturhistorie
Pågående prosjekter

Artsprosjekter ved evertebratsamlingen

I 2019 har vi fem pågående Artsprosjekter som er ledet av ansatte tilknyttet evertebratsamlingen. Artsprosjektet er et tiltak som koordineres av Artsdatabanken, og som gjennom årlige utlysinger gir tilskudd til kartlegging av artsmangfoldet i Norge.

Et forskningsskip på vei ut for å samle materiale
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn

Artsprosjektet sin hjemmeside hos Artsdatabanken

Her er prosjektene som ledes av ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen. Materiale i fra evertebratsamlingen inngår også i mange av de andre marine prosjektene, og vi er samarbeidspartnere i flere av dem. 

 

Leddormer fra dyphavet (2018-2020)

Prosjektleder: Nataliya Budaeva.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Nakensnegler i Sør-Norge (2018-2020)

Prosjektleder: Manuel Malaquias.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Prosjektets Instagramkonto

 

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding (2019-2021)

Prosjektleder: Endre Willassen

Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper. Prosjektet vil samle krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Artenes forekomst og utbredelse skal kartlegges, og artsinformasjon skal presenteres i nettbaserte databaser. Det vil spesielt bli fokusert på de dårlig kjente dyregruppene Ectoprocta/Bryozoa (mosdyr), Ascidiacea (Sekkdyr), og Porifera (svamp). 

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Instagram og på Twitter

 

Norske marine bentiske hydrozoer (NorHydro) (2019-2021)

Prosjektleder: Luis Martell

Bunnlevende polyppdyr, også kjent som hydroider, er økonomisk og økologisk viktige komponenter i marine miljøer, men de blir ofte neglisjert i biodiversitetsstudier. Prosjektet NorHydro skal hjelpe oss å forstå utbredelsen av disse dyrene i Norge. Det skal kartlegge den dårlig kjente diversiteten av bunnlevende polyppdyr, samt bidra til enklere artsidentifisering for både fagfolk og ikke-spesialister. NorHydro skal bruke en integrert tilnærming som kombinerer DNA strekkoding og detaljerte morfologiske observasjoner av levende og fikserte dyr for å produsere en oppdatert artsliste av norske hydroider.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg gjerne prosjektets oppdateringer på Facebook  og på Twitter med hashtag #NorHydro

 

Norske Lysianassoidea (NorAmph2) (2019-2021)

Overfamilien Lysianassoidea er for det meste rov- og åtselamfipoder, og de er svært tallrike i norske farvann – både når det gjelder biomasse og biomangfold. De er kjent for å være ”vanskelige” å identifisere med sikkerhet – både fordi de er glatte og kompakte med få lett synlige morfologiske trekk, og fordi det er lite moderne lokal identifikasjonslitteratur. Mange sorterer derfor ikke denne gruppen til noe mer detaljert enn ”Lysianassoidae” og det store biomangfoldet synes derfor ofte ikke igjen i rapporter og studier.

Prosjektet vil forsøke å hjelpe dette mangfoldet fram i lyset. Vi vil gjøre identifisering lettere og sikrere ved hjelp av ny kartlegging av hvilke arter vi har, DNA strekkoding av så mange av artene som mulig, samt produksjon av identifiseringsnøkler for de artene som kan finnes i våre farvann. Vi vil også avholde en workshop der de som arbeider med faunistisk opparbeiding av amfipodemateriale kan treffe og lære fra verdensledende taksonomer for gruppen.

Prosjektleder: Anne Helene Solberg Tandberg

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken