Hjem
Avdeling for naturhistorie

Det Nordiske karplanteherbariet

Det Nordiske karplanteherbariet inkluderer innsamlinger fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya og inneholder ca 215 000 herbariebelegg.

Plantepresse
Plantepresse
Foto/ill.:
J. Smedmark

Hovedinnhold

I det Nordiske herbariet dominerer materiale fra Vestlandet, der viktige innsamlere er T. Lillefosse og J. Naustdal. En større samling fra fjellområder i Sør-Norge er samlet av R. Nordhagen m.fl. Det Nordiske herbariet er stort sett ferdig dataregistrert. For mye av det dataregistrerte materialet finnes bilde tilgjengelig, men disse bildene er generelt av medium kvalitet. Det som gjenstår å dataregistrere er noe materiale fra slektene Hieracium og Rosa.