Hjem
Avdeling for naturhistorie

Moseherbariet

Mosesamlingen er anslått å inneholde ca 80 000 eksemplarer.

Storbjørnemose, Polytrichum commune
Storbjørnemose, Polytrichum commune
Foto/ill.:
Hermann Schachner

Hovedinnhold

Størstedelen av materialet er fra Norge, men herbariet inneholder også viktige innsamlinger fra Bouvetøya og Antarktis, samlet av T. Engelskjøn. Andre viktige innsamlere er E. Jørgensen, B.B.L. Kaalaas, J.J. Havås og T. Lillefosse. Hittil er ca. 42 500 av eksemplarene dataregistrert, blant disse er de norske rødlistede mosene.

Søk i samlingen (https://samlingsportal.nhm.uio.no/museum/um)