Hjem
Avdeling for naturhistorie

Lavherbariet

Lavherbariet inneholder ca 100 000 objekt.

caloplaca isidiiger
Caloplaca isidiigera
Foto/ill.:
A. Icagic

Hovedinnhold

Mesteparten er fra Norge, men der er også store, viktige innsamlinger av lav fra Nord-Amerika (T. Tønsberg), Bouvetøya og Antarktis (T. Engelskjøn). Viktige innsamlere er J.J. Havaas, J.M. Norman og T. Tønsberg. Hele lavsamlingen er dataregistrert. Lavherbariet ved T. Tønsberg utgir laveksikatet ”Lichenes isidiosi et sorediosi crustacei exsiccati”, der det hittil er kommet ut 2 fascicler (50 nr.). Opplysninger om lavlitteratur kan søkes i databasen Recent Literature on Lichens. (https://nhm2.uio.no/botanisk/lav/RLL/RLL.HTM)

 

Søk i samlingen (https://samlingsportal.nhm.uio.no/museum/um)