Hjem
Avdeling for naturhistorie

Ichtyologi

Forskningen vår fokuserer spesielt på biologisk mangfold, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi hos fisk, og særlig bruksfisk (haier, skater og havmus).

etmopterus_spinax
Foto/ill.:
Nicolas Straube

Hovedinnhold

Vi er involvert i arbeidet med den norske rødlisten for fisk, og bidrar til IUCNs «Shark Specialist Group». Ved bruk av DNA-analyser forsker vi på taksonomi av lanternehaier (Etmopteridae) også inkludere molekylære arter identifikasjon på bevaring. Phylogenetisk metoder er brukt for å gjenoppbygge dyp node og plass fossile arter. Blant annet bruker vi ancient DNA-metoder for å sekvensere eksemplarer fra spritsamlingene som er fiksert i formalin.

Studenter oppfordres til å ta kontakt med Nicolas Straube for å diskutere mulige MSc-prosjekter på Ichtyologi.

Du kan sjekke våre publikasjoner her.