Hjem
Avdeling for naturhistorie

Annelida

Annelideforskningen ved Avdeling for naturhistorie er fokusert på biologisk mangfold, systematikk og evolusjon av marine arter med spesiell interesse for faunaen i Nord-Atlanteren og Polhavet.

diopatra
Diopatra sp. Oman.
Foto/ill.:
Nataliya Budaeva

Hovedinnhold

Annelider, eller leddormer, dominerer ofte i tetthet, biomasse og artsrikdom i marine bløtbunnssamfunn og spiller en viktig rolle i marine økosystemer. Til tross for en lang historie med annelidforskning i Nord-Atlanteren, er fortsatt mange arter ubeskrevne og med dårlig forstått distribusjonsmønster og spredningsevne. Vår forskning på marine annelider fokuserer på biologisk mangfold, systematikk og fylogeni av de nordiske artene, men også med verdensomspennende revisjoner i visse grupper. Vi er en stor bidragsyter til å bygge et DNA-strekkodebibliotek for den nordatlantiske og arktiske annelidfaunaen, fra Vest-Afrika til Barentshavet. 

Annelideteamet inkluderer Nataliya Budaeva, som for det meste jobber med de kjevebærende familiene som tilhører ordenen Eunicida, Jon A. Kongsrud, som fører tilsyn med annelidesamlingen og har omfattende kunnskap om familien Maldanidae samt god generell kunnskap om den nordiske annelidfaunaen, Tom Alvestad, som bidrar i prosjekter finansiert av Artsdatabanken og Mareano, med hovedinteresse for familien Ampharetidae, men også generelt nordisk annelidfauna og Miguel A. Meca, som for tiden gjennomfører sitt doktorgradsprosjekt om systematikk og evolusjon av familien Orbiniidae. 

Teamet vårt er regelmessig vertskap for nasjonale og internasjonale gjesteforskere og studenter, som kommer for å besøke museets annelidesamling, med både typeeksemplarer, historiske samlinger og omfattende materiale fra nyere og pågående ekspedisjoner. 

Studenter oppfordres til å kontakte Dr Nataliya Budaeva for mulige MSc-prosjekter på marine annelider.