Hjem
Avdeling for naturhistorie
Nyhet

Stipendiatstilling i biosystematikk

Ved Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, er det ledig en 3-årig PhD-stipendiatstilling innen fagområdet biosystematikk med tiltredelse 1. september 2023. Stipendiaten skal arbeide innen et forskningsprosjekt om artsmangfold, systematikk, fylogeni, artsdannelse og historisk biogeografi til marine snegler i slekten Haminoea. Prosjektet har tittelen “Understanding diversity patterns, speciation, and biogeography of shallow-water marine organisms in the Atlantic realm” og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet inkluderer en formidlingsdel i samarbeid med Avdeling for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet i Bergen og Kystmuseet i Øygarden.

haminoea
Foto/ill.:
Manuel Malaquis

Hovedinnhold

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Hovedmålet er å forstå de prosesser som ligger bak oppkomst og diversifisering av mykbunnsarter på grunt vann i Atlanterhavet ved å bruke Haminoea-snegler som en case-studie. En tilnærming som bruker morfologi, mikro-CT-skanning og fylogenetiske analyser basert på mitokondriegenomdata, vil bli kombinert med biogeografiske, oseanografiske og historiske klimatiske data, og brukes som en proxy for å svare på spørsmål om artsmangfold og artsutbredelse, samt når, hvor og hvordan nye arter har oppstått.

Veileder: Professor Manuel Malaquias, Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Sjå heile utlysningsteksten her: Stipendiatstilling i biosystematikk, marine evertebrater (243132) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)