Hjem
Avdeling for naturhistorie
Nyhet

Overingeniør i paleozoologi (vikariat)

Ved Universitetsmuseet, Avdeling for naturhistorie, er det ledig eit vikariat i 100% stilling til og med 31. desember 2023. Tiltreding snarast.

reinsdyr, gevir
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Den som vert tilsett må ha kompetanse på minimum bachelornivå innan arkeozoologi. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet.
  • Det vert kravd omfattande erfaring med identifisering og analyse av jordfunne skjelettmateriale og ulike naturvitskaplege metodar, til dømes isotopanalysar og statistiske metodar, som vert nytta i arkeozoologiske granskingar.
  • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt. 

Sjå heile utlysningsteksten her: Overingeniør i paleozoologi ved Universitetsmuseet i Bergen (vikariat) (243354) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)