Hjem
Avdeling for naturhistorie

Osteologisk samling

Ved Seksjon for osteologi samles og oppbevares bein fra arkeologiske og geologiske utgravninger, skjeletter fra nyere tid og fra resente innsamlinger. Beinmaterialet omfatter funn og innsamlinger fra hele landet, og samlingen av dyrebein er den største i Norge og en av de største i Europa.

Hovedinnhold

 

Forskningen ved seksjonen er hovedsakelig knyttet opp mot de subfossile beinsamlingene, med særlig vekt på nordeuropeisk faunahistorie. Bergensmiljøet innen arkeologi, paleobotanikk, kvartærgeologi og paleozoologi er i fremste rekke når det gjelder forskning innen glasial og postglasial (kvartær) miljøbeskrivelse og kulturbeskrivelse. Vi ser det som en viktig oppgave å opprettholde og å øke forsknings- og veiledningskapasiteten innen disse feltene.

Samlingen av "moderne" skjeletter (resent materiale) er også meget stor, for enkelte arter blant de største og mest verdifulle i Europa. Ved seksjonen arbeides det også med å utvikle metoder for preparering av skjelettmateriale og forbedring i rutiner for mottak, registrering og magasinering av materiale.

Seksjon for osteologi har 3 vitenskaplige samlinger
· En nasjonal subfossil beinsamling
· En samling av resente kranier og skjeletter
· En samling humane melketenner

Søkbare databaser