Hjem
Avdeling for naturhistorie

Osteologisk samling

Ved de osteologiske samlingene finnes fossilt beinmateriale fra nærmere 2000 lokaliteter i Norge. Beinmaterialet er fra arkeologiske og geologiske utgravninger. I tillegg har samlingen ca. 15000 skjeletter av fisk, fugl og pattedyr fra nyere tid og en stor samling melketenner fra hele verden. Samlingen av dyrebein er den største i Norge og en av de største i Europa.

Hovedinnhold

 

Forskningen er hovedsakelig knyttet opp mot de subfossile beinsamlingene, med særlig vekt på nordeuropeisk faunahistorie, kvartær klima- og miljøhistorie. Det er også utstrakt forskning på det resente skjelettmaterialet, spesielt med hensyn til DNA og isotopstudier i tillegg til morfologiske studier. 

Miljøet arbeider med utvikling av metoder for preparering av skjelettmateriale og forbedring i rutiner for mottak, registrering og magasinering.

Vitenskaplige samlinger:
· En nasjonal subfossil beinsamling
· En samling av resente kranier og skjeletter
· En samling humane melketenner

Søkbare databaser